Cmentarz zakonny przy al. Jana Kasprowicza

Cmentarz zakonny w zespole klasztornym franciszkanów, który znajduje się przy alei Jana Kasprowicza na wrocławskich Karłowicach, jest jedynym tego typu cmentarzem we Wrocławiu.

Cmentarz zakonny przy alei Jana Kasprowicza (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)