Cmentarz Zbawiciela [III] / Cmentarz św. Jana

Cmentarz Zbawiciela [III] / Cmentarz św. Jana (Friedhof St. Salvator / Friedhof St. Johannes)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona przy Trentinstrasse (ulica Krzycka). Teren cmentarny od południa graniczy z obecną ulicą Polarną.

HISTORIA NEKROPOLII

11 marca 1878 roku ewangeliccy mieszkańcy podwrocławskich osiedli Krzyki (Krietern) i Partynice (Hartlieb) zrealizowali umowę zakupu działki o powierzchni 49 arów (własność Carla Warkotscha) w rejonie późniejszej Trentinstrasse (ulica Krzycka) w celu założenia cmentarza gminnego. Do zorganizowania w tym miejscu nekropolii jednak nie doszło. Prawdopodobnie Śląski Konsystorz Ewangelicki nie wyraził zgody na lokowanie następnego pola grzebalnego, którym zarządzałoby duszpasterstwo Zbawiciela, uważając, że parafia ma już wystarczającą powierzchnię pochówkową.

Po wybudowaniu w 1909 roku przy Hohenzollernstrasse (ulica Sudecka) kościoła pw. św. Jana (obecnie kościół katolicki pw. św. Augustyna) i utworzeniu w 1911 roku samodzielnej parafii św. Jana dokonano podziału terenu należącego do parafii Zbawiciela. Pod kuratelą parafii św. Jana znaleźli się wówczas ewangeliccy mieszkańcy Krzyków i Partynic. Zwrócili się oni w 1915 roku do Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego z prośbą o przyznanie nowej jednostce duszpasterskiej wspomnianych gruntów przeznaczonych na założenie cmentarza. Tym razem wniosek wiernych zaakceptowano. Po otrzymaniu zgody rady parafialnej kościoła Zbawiciela na odstąpienie parceli na rzecz parafii św. Jana nekropolię poświęcono 16 listopada 1915 roku. W styczniu 1916 roku nastąpiło oficjalne przekazanie terenu cmentarnego parafii św. Jana.

Cmentarz – zorganizowany na wąskiej działce w kształcie prostokąta – dzieliła na dwie kwatery szeroka aleja biegnąca ze wschodu na zachód. Wejście zlokalizowano po stronie zachodniej, od Trentinstrasse (ulica Krzycka). Nekropolia, jako zamknięta, istnieje do dziś. Teren cmentarny znajduje się pod opieką katolickiej parafii Świętej Trójcy.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska