Cmentarz Żołnierzy Włoskich

Cmentarz żołnierzy włoskich na Grabiszynie (Friedhof der italienischen Soldaten in Gräbschen), to zbiorcza nekropolia wojenna powstała pod koniec lat 20. XX wieku. Z inicjatywy rządu włoskiego utworzono ją w obrębie kompleksu cmentarza komunalnego na Grabiszynie. Zachowana do czasów współczesnych jest jedyną w Polsce nekropolią z grobami wojennymi z okresu I wojny światowej. Pozostaje pod opieką władz polskich i Ambasady Włoch w Warszawie.

LOKALIZACJA

Nekropolia położona w południowo-zachodnim fragmencie dawnej trzeciej części cmentarza komunalnego na Grabiszynie, obecnie stanowiącego część Parku Grabiszyńskiego.

Cmentarz Żołnierzy Włoskich współcześnie (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)

HISTORIA NEKROPOLII

Kwatera o powierzchni pół hektara powstała dzięki czynionym już od 1923 roku staraniom rządu włoskiego, by w jednym miejscu zgromadzić szczątki jeńców włoskich zmarłych. Pierwsze pochówki odbyły się w lipcu 1927 roku. Ogółem w latach 1927–1928 pochowano na terenie nekropolii szczątki 1016 (według innych źródeł 1017) żołnierzy włoskich w wieku od 20 do 30 lat – głównie jeńców wziętych do niewoli po stoczonej 24 października 1917 roku bitwie pod Caporetto na Słowenii (obecnie Kobarid). Pozbawieni opieki własnego rządu i uznani po klęsce za zdrajców, masowo umierali w wyniku trudnych warunków bytowych (epidemii czerwonki, tyfusu), złego traktowania, tortur itp. Po wojnie włoska misja poszukiwawcza odnalazła ich groby na około 70 cmentarzach na terenie południowej Brandenburgii, Saksonii i Dolnego Śląska – wszystkie przeniesiono do Wrocławia na specjalnie utworzony w tym celu cmentarz. Zmarli pochodzili głównie z biedniejszych, południowych regionów Włoch. Uroczyste poświęcenie cmentarza odbyło się 2 listopada 1928 roku.

Cmentarz Żołnierzy Włoskich na Grabiszynie. Fot. Marcin Bradke, 2022

Układ komunikacyjny nekropolii oparto na dwóch alejach założonych na planie krzyża łacińskiego, dzielących jej obszar na cztery pola. Na skrzyżowaniu ścieżek w centrum cmentarza został usytuowany, zrealizowany w Monachium, pięciometrowy obelisk ku czci zmarłych żołnierzy. Projektantem i wykonawcą monumentu był włoski rzeźbiarz Antonio Regretti. Groby żołnierzy rozmieszczone są w szeregach symetrycznie na czterech kwaterach. Mogiły oznaczone są kamiennymi płytami, które w latach 50. XX wieku zastąpiły stare kamienne płyty i metalowe krzyże.

Pomnik ku czci poległych żołnierzy włoskich. Fot. Marcin Bradke, 2022

W latach 1943–1944 na terenie tego cmentarza znalazło miejsce spoczynku 20 włoskich jeńców wojennych skierowanych do pracy przymusowej w zakładzie Linke-Hofmann-Werke. Tu także pochowano odnalezione w wyniku powojennych ekshumacji włoskie ofiary Festung Breslau.

STAN OBECNY

Cmentarz Żołnierzy Włoskich pełni obecnie funkcję mauzoleum.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska


Zob. także:
Zygmunt Antkowiak, Krzyże synów Italii, [w:] „Kalendarz Wrocławski” 1986, s. 301–305.
Grażyna Trzaskowska, Cmentarze wojenne we Wrocławiu w latach 1939–2002, Wrocław 2008, s. 232–236.