Cmentarz żydowski na Psim Polu

Jüdischer Friedhof in Hundsfeld, czyli cmentarz żydowskim na Psim Polu, to nieistniejąca obecnie nekropolia pierwotnie przeznaczona dla żydowskim mieszkańców Psiego Pola.

LOKALIZACJA

Nekropolia usytuowana przy Gross-Wartenberger-Strasse (obecnie ulica Sycowska) na podwrocławskim wówczas Psim Polu (Hundsfeld), włączonym w granice administracyjne Wrocławia w 1928 roku.

Cmentarz żydowski na Psim Polu na planie sekcyjnym Wrocławia z 1931 roku. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

HISTORIA NEKROPOLII

Z chwilą uregulowania statusu ludności mozaistycznej we Wrocławiu w 1744 roku zawiązała się „gmina przedmiejska” Wrocławia, której członkowie z rodzinami mieszkali w podwrocławskiej miejscowości Psie Pole (Hundsfeld, włączone w obręb Wrocławia w 1928 roku), a  środki do życia zdobywali w samym Wrocławiu. Do końca XVIII wieku liczba Żydów na Psim Polu nieprzerwanie wzrastała: w 1789 roku stanowili nawet ponad 30 proc. ogółu mieszkańców. Po ogłoszeniu w 1812 roku edyktu emancypacyjnego liczba Żydów zamiesz­kujących miasteczko gwałtownie spadła. Psie Pole podzieliło los ówczesnych przedmiejskich gmin, w których Żydzi osiedlali się jedynie ze względu na ograniczenia administracyjno-prawne, a nie z przyczyn ekonomicznych. W 1847 roku wykazano tylko sześć żydow­skich rodzin. Około 1900 roku na Psim Polu Żydzi już nie mieszkali. Zmarli żydowscy mieszkańcy Psiego Pola byli początkowo grzebani na wrocławskim → Cmentarzu żydowskim przy ulicy Gwarnej. W 1811 roku powstał w północnej części mia­steczka (późniejsza Gross-Wartenberger-Strasse) cmentarz wyznaniowy. Około 1900 roku opiekę nad kirkutem przejęła wrocławska gmina żydowska. Cmentarz istniał do 1945 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska