Cmentarze gminne obsługiwane przez parafię Zbawiciela

Cmentarze gminne obsługiwane przez parafię Zbawiciela

Należały do nich niewielkie nekropolie w południowych okolicach Wrocławia, w miejscowościach znajdujących się do 1945 roku poza granicami miasta.

Ewangelicki cmentarz w Klecinie (Evangelischer Friedhof der Gemeinde Klettendorf)

W 1877 roku otwarto ewangelicki cmentarz w Klecinie (Evangelischer Friedhof der Gemeinde Klettendorf) pozostający pod jurysdykcją parafii Zbawiciela. Klecińska nekropolia miała obsługiwać wiernych z Partynic i Kleciny, którzy do tej pory byli chowani na przykościelnym cmentarzu katolickim w Ołtaszynie. W styczniu 1878 roku zakupiono od Ewy Warkotsch parcelę leżącą przy Zweibrotter Weg (ulica Zabrodzka). Teren o powierzchni około 50 arów niezwłocznie przygotowano do pełnienia nowej funkcji i poświęcono już w końcu 1878 roku. Z cmentarza korzystała również katolicka ludność wymienionych wsi. Nekropolia pełni do dziś funkcje sepulkralne jako cmentarz katolickiej parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Klecinie.

Cmentarz ewangelicki w Ołtaszynie  (Evangelischer Friedhof der Gemeinde Oltaschin)

Innym polem cmentarnym obsługiwanym przez parafię Zbawiciela poza Wrocławiem był cmentarz ewangelicki w Ołtaszynie  (Evangelischer Friedhof der Gemeinde Oltaschin). Podobnie jak w wypadku Kleciny, również w Ołtaszynie zorganizowano w latach 70. XIX wieku ewangelicki cmentarz. Wiadomo, że w 1905 roku parafia Zbawiciela kupiła grunty w celu jego powiększenia. Nekropolia od południa była ograniczona przebiegiem ołtaszyńskiej Friedhofsweg (ulica Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego). Dziewiętnastowieczne pole cmentarne jest obecnie użytkowane przez katolicką parafię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ołtaszynie.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska