CMENTARZE KOMUNALNE

Obecnie we Wrocławiu istnieje sześć cmentarzy komunalnych będących w dyspozycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu. Ich łączna powierzchnia wynosi ok. 140 ha. Znajduje się na nich około 300 000 grobów, w których spoczywa ponad 350 000 osób (stan na 2023 rok). Wszystkie cmentarze są czynne, choć nie na wszystkich odbywają się tradycyjne pochówki ziemne. Cmentarze otwarte są codziennie od 1 kwietnia do 11 listopada w godzinach od 700 do 2000, zaś od 12 listopada do 31 marca w godzinach od 800 do 1800.


CMENTARZ OSOBOWICKI

Największa wrocławska nekropolia i jedna z najstarszych w mieście, założona w 1867 roku i kilkukrotnie powiększana. Od początku istnienia jest to cmentarz komunalny, który jest nadal czynny – odbywają się nami pochówki zarówno tradycyjne ziemne, jak i urnowe, choć z ograniczeniami. Jego powierzchnia to 53 ha, liczba grobów sięga 125 000, a pochowanych osób przekracza 140 000 (stan na 2023 rok). Od początku istnienia cmentarz był dostępny dla różnych wyznań i narodowości, zachowały się na nim także kwatery przedwojenne. Niemal wszystkie miejsca pochówkowe są już wykorzystane. Istnieje możliwość dochówku do grobów już istniejących, ponadto sukcesywnie są udostępniane miejsca po ekshumacjach i likwidacjach grobów nieopłaconych.

GODZINY OTWARCIA
od 1 kwietnia do 11 listopada – codziennie w godz. 7.00–20.00
od 12 listopada do 31 marca – codziennie – 8.00–18.00

ZOB. WIĘCEJ

CMENTARZ GRABISZYŃSKI

Jedna z największych i najstarszych spośród obecnie istniejących nekropolii we Wrocławiu – drugi, co do wielkości ogólnomiejski cmentarz we Wrocławiu. W swoich obecnych granicach jest jedną z trzech części stanowiących w pierwszej połowie XX wieku większy kompleks cmentarny (cz. II, założona w 1881 roku). Powierzchnia wynosi 29 ha. Istnieje tam ponad 60 000 grobów, a pochowanych jest ponad 80 000 osób (stan na 2023 rok). Nie ma już nowych ziemnych pól grzebalnych, jedynie ograniczona liczba miejsc w kolumbarium. Wszelkie inne pochówki są możliwe jedynie poprzez dochowanie do istniejących już grobów (zasadniczo tylko pochówki urnowe). Sukcesywnie udostępniane są miejsca po ekshumacjach i likwidacjach grobów nieopłaconych.

GODZINY OTWARCIA
od 1 kwietnia do 11 listopada – codziennie w godz. 7.00–20.00
od 12 listopada do 31 marca – codziennie – 8.00–18.00

ZOB. WIĘCEJ

CMENTARZ KIEŁCZOWSKI (ODDZIAŁ PSIE POLE)

Najnowszy cmentarz we Wrocławiu, jedyny komunalny zbudowany od podstaw po II wojnie światowej. Został założony w 1996 roku na osiedlu Psie Pole. Ze względu na swoją oficjalną nazwę (oddział Psie Pole) nazywany jest także cmentarzem Kiełczowskim lub cmentarzem przy ulicy Kiełczowskiej. Pod względem wielkości jest trzecim ogólnomiejskim cmentarzem komunalnym we Wrocławiu. Docelowo jego powierzchnia będzie wynosiła blisko 50 ha. Do 2016 roku zagospodarowano ok. 9 ha (przód od wejścia do kaplicy), a w 2016 roku oddano także do użytku kolejne 11 ha (za kaplicą, gdzie swoje pole ma m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Miejsce spoczynku znajdzie na tej nekropolii w sumie ok. 260 tys. osób – według stanu na 2023 rok wolnych jest jeszcze około 120 000 miejsc grzebalnych. Cmentarz ma zasadniczo obsługiwać północno-wschodnią część miasta, ale mieści się tam też jedyne we Wrocławiu miejskie krematorium, więc odbywają się na nim pochówki mieszkańców całego miasta.

GODZINY OTWARCIA
od 1 kwietnia do 11 listopada – codziennie w godz. 7.00–20.00
od 12 listopada do 31 marca – codziennie – 8.00–18.00

ZOB. WIĘCEJ

CMENTARZ LEŚNICKI

Najmniejszy cmentarz komunalny znajdujący się przy ulicy Trzmielowickiej w Leśnicy. Jego powierzchnia wynosi 1,2 ha. Został otwarty w 1883 roku jako cmentarz ewangelicki i był dwukrotnie powiększany, najpierw w 1893 roku, a następnie w 1905 roku. Po roku 1945 stał się cmentarzem katolickim użytkowanym przez parafię św. Jadwigi w Leśnicy. Cmentarzem komunalnym stał się w 1998 roku. Na cmentarzu zachowały się pojedyncze nagrobki i grobowce wykonane przed 1945 rokiem. Pochowanych jest ok. 2800 osób (stan na 2023 rok). Nie ma tu nowych pól grzebalnych. Ze względu na poziom wód gruntowych można jedynie dochować urnę do grobu już istniejącego – jest to zatem jedyny cmentarz komunalny, na którym nie ma już pochówków tradycyjnych. W miarę oddawania do dyspozycji wolnych miejsc powstałych po likwidacji grobów nieopłaconych dokonywane są nowe pochówki, ale również wyłącznie urnowe.

GODZINY OTWARCIA
od 1 kwietnia do 11 listopada – codziennie w godz. 7.00–20.00
od 12 listopada do 31 marca – codziennie – 8.00–18.00

ZOB. WIĘCEJ

CMENTARZ JERZMANOWSKI

Niewielki cmentarz o charakterze lokalnym. Niegdyś mniejszy, parafialny, ale po zapełnieniu przeszedł w 1998 roku pod zarząd miasta i został powiększony do obecnej powierzchni ok. 3,2 ha. Pochowanych jest tu ok. 3700 osób (stan na 2023 rok). Z założenia ma charakter parku z centralnie ulokowaną kaplicą pełniącą funkcję domu przedpogrzebowego. Wszystkie miejsca pochówkowe na cmentarzu są już wykorzystane. Do dyspozycji są jedynie nieliczne wolne nisze w kolumbarium dla pochówków urnowych.

GODZINY OTWARCIA
od 1 kwietnia do 11 listopada – codziennie w godz. 7.00–20.00
od 12 listopada do 31 marca – codziennie – 8.00–18.00

ZOB. WIĘCEJ

CMENTARZ PAWŁOWICKI

Mały cmentarz o powierzchni 2,2 ha zlokalizowany przy ulicy Złocieniowej i założony w 1960 roku. Składa się z trzech części: dawnej, na której usytuowana jest kaplica cmentarna (część wschodnia), obecnie czynnej (część środkowa) oraz tej obejmującej nowe tereny (część zachodnia). Pochowanych jest tu ok. 3900 tys. osób (stan na 2023).

GODZINY OTWARCIA
od 1 kwietnia do 11 listopada – codziennie w godz. 7.00–20.00
od 12 listopada do 31 marca – codziennie – 8.00–18.00

ZOB. WIĘCEJ


ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu  jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, wykonującą zadania publiczne z zakresu zarządzania i administrowania sześcioma cmentarzami komunalnymi: Osobowice, Grabiszyn, Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica, Psie Pole.

pl. Strzelecki 19/21
50–224 Wrocław
tel. +48 71 328 70 20, +48 71 328 70 18
fax +48 71 320 79 32
e-mail: biuro@zck.wroc.pl
www.zck.wroc.pl

Zob. podstawowe informacje
na stronie Zarządu Cmentarzy Komunalnych
dotyczące m.in. pochówków, zasad wnoszenia opłat, spopielenia, ekshumacji, likwidacji grobów.