Cmentarze parafii Bożego Ciała

Duszpasterstwo związane z zakonem joannitów, sprowadzonych do Wrocławia przez księcia Henryka IV Probusa w 1273 roku. W tym samym czasie utworzona parafia Bożego Ciała obsługiwała m.in. znajdującą się na południe od Wrocławia wieś Gaj (Herdain).

W 1320 roku wybudowano przy późniejszej Schweidnitzer Strasse (ulica Świdnicka) niewielką świątynię, którą w 2. połowie XIV wieku zastąpiono znaczniejszym obiektem. Nieopodal nowej budowli sakralnej ulokowano zabudowania klasztorne oraz szpital. W 1540 roku budynek kościelny został przekazany tytułem zastawu radzie miejskiej. Około 1692 roku, po wykupieniu przez joannitów zastawu, została przywrócona dawna parafia. W 1810 roku zakon sekularyzowano. W 1832 roku wznowioną parafię Bożego Ciała połączono z parafią św. Mikołaja, które w tej formie organizacyjnej funkcjonowały do 1883 roku. W 1921 roku samodzielna parafia Bożego Ciała zrzeszała około 6 tysięcy wiernych z terenów śródmiejskich oraz z południowych dzielnic Wrocławia.


Z parafią Bożego Ciała związane są następujące nekropolie:


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska