Cmentarze parafii Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych

Katoliccy mieszkańcy wsi położonych na wschód od Wrocławia należeli do parafii związanej z kościołem pw. św. Maurycego przy Klosterstrasse (ulica Romualda Traugutta). Ze względu na dużą liczbę wiernych (około 20 tysięcy na początku XX wieku) władze kościelne organizowały w rejonach podmiejskich nowe ośrodki duszpasterskie. W rezultacie tych działań w listopadzie 1907 roku biskup wrocławski Georg Kopp podpisał decyzję o powołaniu kuracji (parafii filialnej) na Księżu Małym.

20 czerwca 1909 roku kanonik Wilhelm Velkel, proboszcz kościoła św. Maurycego, poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni przy Schwentniger Strasse (ulica Świątnicka). 2 stycznia 1910 roku kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych (Muttergottes der Hilfe der Christen) został konsekrowany, a 18 grudnia 1915 roku biskup wrocławski kardynał Adolf Bertram powołał parafię na Księżu Małym. Podlegała jej katolicka ludność podwrocławskich wsi: Rakowiec, Siedlce, Bierdzany, Opatowice, Trestno, Mokry Dwór oraz Księże Małe i Księże Wielkie. Wierni w tym czasie stanowili ponad 6-tysięczną społeczność.


Z parafią Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych związana jest następująca nekropolia:


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska