Cmentarze parafii św. Jadwigi w Leśnicy

Pierwotny kościół (z około 1248 roku), którego patronką została przed 1299 rokiem św. Jadwiga Śląska, zastąpiono w 2. połowie XV wieku nową gotycką budowlą, w późniejszych latach wielokrotnie przebudowywaną. Piętnastowieczny kościół usytuowano na niewielkim wzniesieniu przy Burglehnstrasse (ulica Wolska).

Kościół był ośrodkiem dla parafii katolickiej obejmującej obszar Leśnicy, a także, jak należy przypuszczać, okolicznych wsi. W pierwszym okresie reformacji, po utworzeniu na przełomie lat 20. i 30. XVI wieku leśnickiej gminy ewangelickiej, parafia katolicka została pozbawiona kościoła lub świątynia służyła zarówno katolikom, jak i protestantom. W 1653 roku, w okresie wzmożonej kontrreformacji, kościół pw. św. Jadwigi został przywrócony katolikom. Około 1846 roku miasteczko zamieszkiwało 761 osób, z czego 296 było wyznawcami katolicyzmu. W 1928 roku Leśnicę włączono w obręb Wrocławia.


Z parafią św. Jadwigi w Leśnicy związana jest następująca nekropolia:


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska