Cmentarze parafii św. Macieja Apostoła

Parafia związana z kościołem pw. św. Macieja Apostoła przy obecnej ulicy Szewskiej (Schuhbrücke), pełniącym od końca pierwszej ćwierci XIII wieku funkcję kaplicy lewobrzeżnej siedziby książęcej. Parafia św. Macieja została erygowana najprawdopodobniej z chwilą zakończenia budowy XIV-wiecznej świątyni wzniesionej w miejscu starszej budowli. Obejmowała swoją jurysdykcją, obok obszaru śródmiejskiego, m.in. część podwrocławskiego Ołbina zwanego Maciejowym. Duszpasterstwo to funkcjonowało do 1819 roku.

Świątynia znalazła się wśród dóbr przekazanych w 1253 roku przez księżną Annę czeską, wdowę po Henryku II Pobożnym, sprowadzonemu z Pragi zakonowi krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Dawną kaplicę dworską rozbudowano w 2. połowie XIV wieku. Powstała w ten sposób budowla na rzucie krzyża łacińskiego z poligonalnie zamkniętym prezbiterium. W końcu XV wieku do południowej elewacji korpusu budowli dobudowano wieżę. Po sekularyzacji zakonu (1810) barokowe budynki klasztorne, wzniesione w latach 1675–1720, przekazano Gimnazjum św. Macieja (Königliches St. Matthias-Gymnasium). Kościół pełnił odtąd funkcję szkolnej świątyni.


Z parafią św. Macieja Apostoła związane są następujące nekropolie:


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska