Cmentarze parafii św. Wawrzyńca w Żernikach

Parafia związana z kościołem w pw. św. Wawrzyńca w Żernikach przy Neukircher Strasse (ulica Żernicka), któremu pierwotnie patronowali św. Wawrzyniec i św. Małgorzata. Wieś Żerniki (Nova ecclesia, Neukirch) od 1327 roku do sekularyzacji w 1810 roku należała do wrocławskich klarysek. W 1845 roku osadę zamieszkiwało 541 osób. W 1928 roku Żerniki zostały włączone w granice Wrocławia.

Pierwotną świątynię pw. św. Wawrzyńca i św. Małgorzaty wzniesiono w 2. połowie XIII wieku. Zachowana do dziś, wybudowana około 1400 roku, gotycka świątynia była kilkakrotnie przebudowywana m.in. w połowie XV wieku i w XIX stuleciu. Po zniszczeniach dokonanych w czasie walk o Wrocław w 1945 roku kościół został odbudowany jako obiekt gotycki bez dziewiętnastowiecznych aneksów. Parafia św. Wawrzyńca funkcjonowała zapewne od chwili wzniesienia kościoła pw. św. Wawrzyńca i św. Małgorzaty, a więc od 2. połowy XIII wieku.


Z parafią św. Wawrzyńca w Żernikach związana jest następująca nekropolia:


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska