CMENTARZE WSPÓŁCZESNE

We Wrocławiu funkcjonuje obecnie ponad 40 cmentarzy, w tym 6 komunalnych. Pozostałe to cmentarze parafialne pod zarządem parafii rzymskokatolickich. Oprócz tego istnieją dwa duże cmentarze żydowskie, z których jeden – ten przy ulicy Ślężnej – jest oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia i funkcjonuje jako Muzeum Sztuki Cmentarnej. We Wrocławiu istnieją także cztery cmentarze wojenne. Większość z istniejących obecnie nekropolii ma przedwojenną metrykę.

NEKROPOLIE ZAŁOŻONE PRZED 1945 ROKIEM

Funkcje cmentarne pełnią obecnie (stan na lipiec 2023 roku) niektóre katolickie nekropolie, działające także przed 1945 rokiem. Są to:

Na terenie współczesnego Wrocławia nie ma ewangelickich cmentarzy wyznaniowych. W latach 60. i 70. XX wieku większość związanych z tą konfesją pocmentarnych terenów zniwelowano i zagospodarowano w inny sposób. Nieliczne stały się polami cmentarnymi katolickich parafii, a na terenie jednego zorganizowano komunalną nekropolię. Do nadal istniejących, w większości użytkowanych, dawnych ewangelickich nekropolii należą obecnie:

Spośród nekropolii założonych z inicjatywy władz miejskich przed 1945 rokiem obecnie nadal są użytkowane następujące pola cmentarne:

Ponadto zachowały się także dwa pola grzebalne wrocławskiej gminy mozaistycznej:

CMENTARZE ZAŁOŻONE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Zobacz tekst Kamilli Jasińskiej pt. Cmentarze w powojennym pejzażu Wrocławia


Więcej na temat poszczególnych cmentarzy dowiesz się, klikając w poniższe linki lub wyszukując konkretny cmentarz w menu u góry strony.

CMENTARZE KOMUNALNE

CMENTARZE PARAFIALNE

CMENTARZE GMINY ŻYDOWSKIEJ

CMENTARZE WOJENNE


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska