Cmentarze zgromadzenia zakonnego sióstr elżbietanek

Elżbietanki przybyły do Wrocławia z Pragi w 1736 roku. Już w następnym roku ich staraniem został uruchomiony szpital dla kobiet w okolicach Seminargasse (ulica Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Po 1793 roku przejęły klasztor franciszkanów wraz z kościołem przy Antonienstrasse (ulica św. Antoniego). W 1896 roku siedziba zakonu została przeniesiona do nowo wybudowanych obiektów założenia szpitalno-klasztornego przy Gräbschener Strasse (ulica Grabiszyńska). Równocześnie wzniesiona w tym miejscu (według projektu Josepha Ebersa) klasztorna świątynia pw. św. Elżbiety była początkowo przeznaczona dla pacjentów szpitala i zakonnic. W 1899 roku została utworzona przy kościele pw. św. Elżbiety samodzielna parafia, która objęła patronatem Grabiszyn.


Ze zgromadzeniem zakonnym sióstr elżbietanek związana jest następująca nekropolia:


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska