Cmentarze zgromadzenia zakonnego sióstr urszulanek

Urszulanki przybyły do Wrocławia z Bratysławy w 1686 roku. Rok później otworzyły szkołę dla dziewcząt (okolice dzisiejszej ulicy Łaciarskiej). W 1709 roku zaadaptowały na podobny cel budynek dawnej kurii książąt legnicko-brzeskich przy Schuhbrücke (ulica Szewska). Sekularyzacja klasztorów w 1810 roku nie objęła urszulanek, podobnie jak większości zgromadzeń zajmujących się nauczaniem młodzieży i pielęgnowaniem chorych. W czerwcu 1811 roku siostry przeniosły się do obiektów sekularyzowanego zakonu klarysek przy Ritterplatz (plac Biskupa Nankiera).

W latach 1886–1888 z inicjatywy urszulanek powstał na Karłowicach przy Korsoalee (aleja Jana Kasprowicza) zespół obiektów, które – poświęcone w maju 1888 roku – były przeznaczone na pensjonat dla dziewcząt uczących się we wrocławskich szkołach (w tym w szkole prowadzonej przez urszulanki) oraz na miejsce rekreacji i odpoczynku sióstr zakonnych. W latach 30. XX wieku pod patronatem zakonu powstała w karłowickich obiektach żeńska szkoła przemysłowa. W 1940 roku szkołę zamknięto, przystosowując budynki na cele szpitalne.


Ze zgromadzeniem zakonnym sióstr urszulanek związana jest następująca nekropolia:


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska