Ewangelicki cmentarz parafialny w Praczach

Ewangelicki cmentarz parafialny w Praczach (Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde Herrnprotsch)

LOKALIZACJA

Cmentarz zajmował teren między Herrnprotscher Strasse (ulica Brodzka), parcelą przy Herrnprotscher Strasse 142 i Sandberger Strasse (ulica Karczemna) oraz → cmentarzem ośrodka gruźliczego, od którego był oddzielony wąską drogą należącą do Friedhofsweg (ulica Pracka).

HISTORIA NEKROPOLII

Ewangelicki cmentarz parafialny przy późniejszej Herrnprotscher Strasse (ulica Brodzka) został zorganizowany z chwilą podjęcia decyzji o zamknięciu starszego pola grzebalnego – o katolickiej jeszcze proweniencji – znajdującego się na terenie przykościelnym. Nekropolia ta powstała zapewne z chwilą wzniesienia w 1383 roku kościoła pod wezwaniem św. Marcina, który wraz z cmentarzem został w 1523 roku przejęty przez ewangelików.

Cmentarz przy późniejszej Herrnprotscher Strasse (ulica Brodzka) został założony w 1838 roku na gruncie należącym wcześniej do zakonu franciszkanów, przejętym w 1810 roku w wyniku akcji sekularyzacyjnej przez władze Wrocławia. Teren ten, o powierzchni 1 hektara, został przekazany parafii na krótko przed datą powstania nekropolii, z przeznaczeniem właśnie na cele grzebalne.

Aktu poświęcenia cmentarza dokonał w 1838 roku miejscowy pastor Lomnitzer. Od 1878 roku parafia rozpoczęła starania o powiększenie nekropolii, ze względu na jej znaczne przepełnienie. Po otrzymaniu zgody (posiedzenie Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego z 22 marca 1882 roku) obszar pochówkowy został powiększony o sąsiednią działkę, przylegającą bezpośrednio do Herrnprotscher Strasse (ulica Brodzka).  6 lutego 1934 roku firma Oscara Geflittera przedstawiła do zatwierdzenia projekt ogrodzenia cmentarza od strony Herrnprotscher Strasse (ulica Brodzka), Sandbergerstrasse (ulica Karczemna) i Friedhofsweg (ulica Pracka). Był to płot z siatki metalowej, wysokości 1,20 metra, rozpięty na metalowych słupach. Wytyczono wówczas główne wejście, lokując je od Friedhofsweg (ulica Pracka). Obecnie cmentarz pełni funkcje grzebalne jako nekropolia katolickiej parafii św. Anny w Praczach.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska