Ewangelicki cmentarz parafialny w Swojczycach

Ewangelicki cmentarz parafialny w Swojczycach (Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde Schwoitsch)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona w Swojczycach, przy południowym odcinku Harmeningstrasse (ulica Chałupnicza).

HISTORIA NEKROPOLII

Precyzyjnej daty otwarcia cmentarza ewangelickiego w Swojczycach nie udało się ustalić. Można jednak przypuszczać, że – podobnie jak w wypadku poświęconej w 1838 roku nekropolii w Praczach – cmentarz funkcjonował już w latach 40. XIX wieku. W sierpniu 1912 roku przedstawiono ewangelickiej parafii w Swojczycach projekt domu przedpogrzebowego. Został on wykonany przez firmę Alexander Mager Baugeschäft z Psiego Pola, która prawdopodobnie była również odpowiedzialna za realizację budowy obiektu. Zapewne już w następnym roku powstała budowla na planie prostokąta o bokach około 10 x 8 metrów. Neogotycki parterowy obiekt stanął w zachodniej części cmentarza. Był to budynek wzniesiony z cegły, tynkowany, z ceglanymi opaskami zdobiącymi ostrołukowe okna i podobnie zwieńczone otwory drzwiowe. W elewacji frontowej (północno-wschodniej) zaplanowano wejście, podkreślone znajdującym się nad nim szczytem. Do ściany południowej obiektu dostawiono, pełniącą funkcje gospodarcze, przybudówkę z osobnym wejściem. Główna bryła domu przedpogrzebowego została przykryta dwuspadowym dachem z umieszczoną na nim sygnaturkę.

Nekropolia w kształcie prostokąta została podzielona na kwatery wyznaczone przebiegiem alejek cmentarnych. W centrum cmentarza zaplanowano okrągły placyk, na którym zapewne stał krzyż. Nekropolia nadal pełni funkcje sepulkralne dla wiernych katolickiej parafii św. Jacka w Swojczycach.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska