INICJATYWY

WYSZUKIWARKA GROBÓW ZNANYCH I ZASŁUŻONYCH WROCŁAWIAN

Idea stworzenia wyszukiwarki grobów znanych i zasłużonych wrocławian – choć trudno o stworzenie definicji pojęcia ZNANY I (LUB) ZASŁUŻONY WROCŁAWIANIN / WROCŁAWIANKA – zrodziła się przynajmniej kilkanaście lat temu w kręgu Towarzystwa Miłośników Wrocławia i Rady Miejskiej Wrocławia. Od tego czasu kilkukrotnie podejmowane były próby stworzenia takiej bazy. W pierwszej połowie 2023 roku w ramach projektu realizowanego przez Centrum Historii Zajezdnia z tzw. środków norweskich powstała struktura bazy danych oraz silnik WYSZUKIWARKI GROBÓW ZNANYCH I ZASŁUŻONYCH WROCŁAWIAN. W ramach projektu, który miał upamiętniać ofiary dwóch totalitaryzmów – niemieckiego (hitlerowskiego) i radzieckiego (stalinowskiego) w okresie II wojny światowej – do bazy danych wprowadzono informacje na temat 700 osób, przede wszystkim związanych z Wrocławiem byłych robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych oraz zesłańców Sybiru. Podano informacje na temat każdej z tych osób oraz lokalizację grobu. Kolejnym etapem rozwoju wyszukiwarki – zaplanowanym do zrealizowania w 2024 roku – jest wprowadzenie do bazy danych informacji m.in. o zmarłych honorowych obywatelach Wrocławia i osobach nagrodzonych przez władze Wrocławia różnymi nagrodami i uhonorowanych rozmaitymi odznaczeniami. W planach jest także wprowadzenie do bazy danych informacji o osobach zasłużonych dla różnych dziedzin życia: społecznego, akademickiego, kulturalnego, przemysłowego itd. Nie da się tego jednak uczynić bez współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami, dlatego do współpracy przy tworzeniu WYSZUKIWARKI GROBÓW ZNANYCH I ZASŁUŻONYCH WROCŁAWIAN są zaproszeni wszyscy, którym bliska jest ta tematyka. Kontakt

PROJEKT OCALAMY

Jest to wieloletni projekt zainicjowany w 2018 roku z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Od tego czasu jest realizowany przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Celem tego projektu jest odnalezienie oraz oznakowanie specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Intencją jest również zabezpieczenie grobów przed ewentualną likwidacją przy współpracy z cmentarzami komunalnymi i parafialnymi.

Więcej na temat projektu oraz sylwetki osób, których groby zostały odznaczone insygnium Ojczyzna swemu obrońcy, na stronie ocalamy.pl.

ŚLADY DAWNYCH CMENTARZY

Od 2021 roku w ramach społecznej inicjatywy SPOD ZIEMI PATRZY BRESLAU zbierane są informacje na temat przedwojennych – głównie niemieckich – nagrobków, które wciąż można znaleźć w przestrzeni publicznej Wrocławia. Pozostałości po nieistniejących cmentarzach są widoczne gołym okiem (ZOBACZ). W systemie Google My Maps wykonana została mapa dostępna TUTAJ. Więcej na stronie www.facebook.com/spodziemipatrzybreslau/.