Cmentarz wojskowy (Militärfriedhof)

Militärfriedhof został założony w 1864 roku z myślą o żołnierzach wrocławskiego garnizonu i ich rodzin. Przetrwał II wojnę światową, ale zlikwidowano go po 1970 roku.

LOKALIZACJA

Nekropolia położona między Lohestrasse (ulica Ślężna), Kirschallee (aleja Wiśniowa) oraz Rüsternallee (ulica Wiązowa).

HISTORIA NEKROPOLII

Projekt nowego pola cmentarnego przeznaczonego dla żołnierzy wrocławskiego garnizonu i ich rodzin władze miejskie zatwierdziły w czerwcu 1861 roku. Trzy lata trwały prace przygotowawcze do otwarcia nowej nekropolii, którą udostępniono w 1864 roku. Cmentarz w kształcie rombu został podzielony regularną siecią ścieżek, dzielącą jego powierzchnię na pola w kształcie trapezów o różnych wielkościach.

W 1871 roku na cmentarzu wzniesiono pomnik francuskich oficerów internowanych i zmarłych we Wrocławiu w okresie wojny francusko-pruskiej (1870–1871). Monument, w formie obelisku osadzonego na kwadratowym cokole, został wykonany ze śląskiego marmuru przez rzeźbiarza Reinholda Thusta. Pomnik odsłonięto w czerwcu 1871 roku. W sierpniu 1907 roku odsłonięto kolejny obelisk, który upamiętnił żołnierzy niemieckich poległych w 1866 roku w czasie wojny prusko-austriackiej.

W 1905 roku w północnej części cmentarza wzniesiono dom grabarzy, pełniący również funkcję kaplicy. Była to wybudowana z cegły, jednokondygnacyjna budowla na planie prostokąta, którą przykryto dwuspadowym dachem. Górną część fasady zdobił fryz arkadkowy.

W 1914 roku teren nekropolii otoczono masywnym, ceglanym murem. Wejście zorganizowano w północno-wschodnim narożniku cmentarza. Przy wejściu tym znajdował się granitowy postument z kamienną rzeźbą przedstawiającą uzbrojonego żołnierza z wieńcem laurowym.

W połowie lat 20. XX wieku na teren nekropolii przeniesiono prochy generała Carla von Clausewitza, pochowanego wcześniej na zlikwidowanym w 1926 roku Cmentarzu garnizonowym (Garnisonfriedhof). Ponieważ cmentarz przeznaczono do likwidacji w 1970 roku, to w 1971 roku na prośbę władz NRD prochy generała i jego małżonki Marie Sophie zostały przeniesione do jego rodzinnej miejscowości Burg koło Magdeburga, gdzie pochowane je na cmentarzu Ostfriedhof.

STAN OBECNY

W 1970 roku cmentarz przeznaczono do likwidacji. Dziś obszar ten jest w większości zabudowany.


Tekst: dr Marek Burak, Halina Okólska
Opracowanie: Kamilla Jasińska