Cmentarze wojskowe przed 1945 rokiem

Na terenie Wrocławia stacjonował zazwyczaj dość liczny garnizon, dlatego w zakresie kompetencji władz miejskich znajdowało się przydzielanie terenów na orga­nizację cmentarzy wojskowych. Od 1777 roku stworzono trzy pola pochówkowe dla żołnierzy pełniących służbę we Wrocławiu, które nierzadko były miejscem spoczynku także członków ich rodzin. Oprócz tego na terenie miasta założono dwie wojskowe nekropolie, które miały inny charakter: historyczny, jak w wypadku Cmentarza Francuzów z 1806 roku oraz honorowy, związany z utworzeniem w 1928 roku mauzoleum włoskich żołnierzy (Cmentarz żołnierzy włoskich na Grabiszynie). Do czasów współczesnych przetrwał jeden z nich.

CMENTARZE WOJSKOWE ISTNIEJĄCE I ZLIKWIDOWANE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

PRZEDWOJENNE CMENTARZE WOJSKOWE ISTNIEJĄCE PO 1945 ROKU