Nowy cmentarz ewangelicki parafii Psie Pole

Nowy cmentarz ewangelicki parafii Psie Pole (Neuer evangelischer Friedhof der Gemeinde Hundsfeld)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona między Glockschützer Weg (ulica Kłokoczycka) i Gross-Wartenberger-Strasse (ulica Sycowska). Od północy graniczyła z torami kolei Wrocław–Oleśnica.

HISTORIA NEKROPOLII

Ze względu na wzrost liczby parafian w luterańskim duszpasterstwie Psiego Pola i – w związku z tym – wypełnienie starszej nekropolii zaistniała konieczność zorganizowania nowego pola cmentarnego. Zbiegło się to z decyzją o budowie nowej ewangelickiej świątyni. Kościół wzniesiono w latach 1890–1891. Wkrótce potem wytyczono, w opisanych wyżej granicach, miejsce na pole pochówkowe. Stanowiła ją prostokątna działka o powierzchni 1,09 hektara. Nekropolia uległa likwidacji w 1962 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska