Nowy cmentarz gminy ewangelicko-reformowanej (Neuer Friedhof der Reformierten Gemeinde)

Nowy cmentarz gminy ewangelicko-reformowanej (Neuer Friedhof der Reformierten Gemeinde)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona w pobliżu skrzyżowania Lohestrasse (ulica Ślężna) i Menzelstrasse (ulica Wieczysta), od wschodu granicząca ze → starym cmentarzem św. Marii Magdaleny.

HISTORIA NEKROPOLII

Ze względu na spodziewane szybkie wypełnienie się cmentarza przy Fischergasse (ulica Rybacka) w końcu lat 50. XIX wieku zarząd gminy ewangelicko-reformowanej rozpoczął starania o zakup terenów przeznaczonych na zorganizowanie nowej nekropolii. Zapewne przed 1858 rokiem gmina przejęła parcelę na Gaju (Herdain), w okolicach późniejszej Lohestrasse (ulica Ślężna), naprzeciwko istniejącej już w tym rejonie żydowskiej nekropolii cmentarza żydowskiego przy ulicy Ślężnej.

W 1858 roku przedstawiono do akceptacji władz miejskich plan urządzenia nekropolii oraz projekt kaplicy cmentarnej – niewielkiej eklektycznej budowli w stylu północnowłoskiego renesansu. Została ona wybudowana w 1862 roku, będąc zarówno obiektem sakralnym, jak i siedzibą administracji cmentarza. Budowla znajdowała się nieopodal głównego wejścia, które usytuowano przy Lohestrasse (ulica Ślężna). W 1882 roku pole grzebalne otoczono masywnym murem o wysokości 1,60 metra. Od 1904 roku, po przyłączeniu osiedla Gaj (Herdain) do Wrocławia, na trenie dzielnicy prowadzono prace kanalizacyjne. Cmentarz został objęty tymi działaniami w 1907 roku. Ostatni pogrzeb odbył się tu w 1944 roku. Cmentarz został przeznaczony do likwidacji w 1967 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska