Nowy cmentarz gminy Gądów Mały

Nowy cmentarz gminy Gądów Mały (Neuer Friedhof der Gemeinde Klein Gandau) otwarto niedługo po 1905 roku jako nekropolię dla mieszkańców wsi Gądów Mały. Cmentarz został przeznaczony do likwidacji w 1958 roku.

LOKALIZACJA

Nekropolia położona u zbiegu Schmiedefeldstrasse (ulica Hermanowska) i Gandauer Strasse (północny fragment ulicy Chociebuskiej), w pobliżu → Nowego cmentarza gminy Kuźniki.

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz otwarto niedługo po 1905 roku jako miejsce grzebalne dla mieszkańców wsi Gądów Mały. Uroczystość poświęcenia nekropolii zbiegła się przypuszczalnie z udostępnieniem, usytuowanej w zachodniej części cmentarza, niewielkiej neogotyckiej kaplicy, której projekt – autorstwa Carla Langera – zatwierdzono w kwietniu 1905 roku. Budowlę wzniesiono z cegły klinkierowej i przykryto dwuspadowym dachem z sygnaturką. Wejście do wnętrza kaplicy wiodło przez portal ujęty masywną ceglaną opaską, nad którą umieszczono krzyż, pod nim zaś napis: „Seelig sind die Toten”.

Nekropolia miała kształt wydłużonego czworokąta zbliżonego do trapezu. Przy dłuższych bokach ciągnęły się szpalery drzew, a równolegle do nich, w środku założenia, biegła wąska aleja prowadząca w kierunku zachodnim – od wejścia przy Gandauer Strasse (ulica Chociebuska) do kaplicy cmentarnej.

W 1928 roku, po przyłączeniu Gądowa Małego do Wrocławia, zaprojektowano na terenie nekropolii zieleń. Począwszy od bramy, po obu stronach ścieżek i na obrzeżach cmentarza nasadzono szpalery zieleni (drzewa liściaste poprzetykane krzewami oraz trawniki). W 1928 roku położone w pobliżu kaplicy trzy pola cmentarne (stanowiące około 50% ogólnej powierzchni) były wypełnione. Ostatni pogrzeb odbył się w 1945 roku. Nekropolia została przeznaczona do likwidacji w 1958 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska