Nowy cmentarz św. Marii Magdaleny

Nowy cmentarz św. Marii Magdaleny (Neuer Friedhof St. Maria Magdalena)

LOKALIZACJA

Cmentarz zajmował obszar graniczący od zachodu z parcelami przy Lohestrasse (ulica Ślężna), od południa ze → starym cmentarzem Zbawiciela i św. Jana, a od wschodu z Zipser Strasse (ulica Spiska).

HISTORIA NEKROPOLII

Wybór lokalizacji nekropolii, jakby w przedłużeniu starego cmentarza św. Marii Magdaleny, był związany z położoną w tym miejscu – na „Herdain Feldmark” w okolicach Menzelstrasse (ulica Wieczysta) – liczącą około 0,50 hektara parcelą stanowiącą własność parafialną. Została ona zakupiona jeszcze w 1883 roku od Eduarda Fellgiebela. W czerwcu 1892 roku przedstawiciele parafii rozpoczęli pertraktacje w sprawie zakupu gruntów w pobliżu tej półhektarowej działki. Obszar ten był dość ogólnie określony jako teren „od miedzy do miedzy”. Z pewnością chodziło o parcelę bezpośrednio graniczącą ze wspomnianą własnością parafii.

Zgodę na założenie cmentarza wydano 20 września 1893 roku. W tym samym czasie zatwierdzono plany zabudowy na cmentarzu, czyli projekt kaplicy, domu mieszkalnego, stajni oraz ogrodzenia. Planowana zabudowa, zrealizowana po 1896 roku, stanęła po obu stronach wejścia głównego, w przedłużeniu dochodzącej do cmentarza Kirschallee (aleja Wiśniowa). Między budynkami wytyczono szeroki podjazd z zaplanowaną strukturą zieleni. Kaplica cmentarna, wzniesiona według projektu R. Beiera po 1896 roku, była budowlą neogotycką na planie prostokąta, zbudowaną z cegły. Składała się z budynku głównego (właściwa kaplica) i dobudówki (kostnica). Budynek główny miał dwie kondygnacje i był przykryty dachem dwuspadowym. Znajdujące się na osi fasady wejście główne prowadziło przez portal zwieńczony łukiem pełnym, ozdobionym maswerkiem. Jednokondygnacyjną przybudówkę (kostnicę) przykryto również dwuspadowym dachem. W 1937 roku przeprowadzono w kaplicy prace budowlane według projektu Georga Preussa, które polegały na podwyższeniu konstrukcji dachu i dobudowaniu do kostnicy pomieszczenia od strony wejścia bocznego.

We wschodniej części kaplicy wstawiono ołtarz o bogatej historii. Dzieło Paula Rohna, wykonane we współpracy z Martinem Kochem, Johanem Adresem i Nicolausem Steinerem, było zaopatrzone w tablicę, z której wynikało, że ufundowali je Friedrich Chremitz oraz Sa­muel von Sebisch. Służyło ono w latach 1667–1888 jako główny ołtarz kościoła pw. św. Marii Magdaleny. W końcu XIX wieku, w czasie remontu świątyni, figury centralnej części ołtarza zmagazynowano na → starym cmentarzu św. Marii Magdaleny. Przypomniano sobie o nich w 1937 roku, w czasie wspomnianych prac budowlanych na terenie nowszej nekropolii. Baro­kowa grupa rzeźbiarska znalazła się po konserwacji w przebudowanej kaplicy. Tworzyło ją przedstawienie Chrystusa na Krzyżu, który u dołu obejmowała płacząca św. Maria Magda­lena. Po lewej stronie krucyfiksu ustawiono rzeźbiarski wizerunek św. Jana Ewangelisty, po prawej zaś Matki Boskiej. Rzeźby znajdują się obecnie w kościele pw. św. Marii Magdaleny.

Zrealizowany po 1896 roku dom mieszkalny był dwukondygnacyjną budowlą na pla­nie prostokąta, zbudowaną z cegły i nawiązującą architektonicznie do kaplicy cmentarnej. Usytuowana nieopodal stajnia była obiektem jednokondygnacyjnym o konstrukcji szkieleto­wej. Ogrodzenie od strony podjazdu zostało wykonane z kutych prostych prętów, ujętych przez czworoboczne ceglane filary zwieńczone hełmami krytymi dachówką lub blachą. Brama główna w typie ogrodzenia była ograniczona dwoma wyższymi filarami. Od strony→ starego cmentarza Zbawiciela i św. Jana wzniesiono pełny mur z cegły.

W 1910 roku firma Lolat Eisenbeton zrealizowała od strony Zipserstr (ulica Spiska) mur z żelbetonu. Jednocześnie zorganizowano w tej części cmentarza nowe wejście. Frag­ment nekropolii sąsiadujący z Menzelstrasse (ulica Wieczysta) ogrodzono drewnianym pło­tem, zastąpionym w 1937 roku murem żelbetonowym, podobnym do istniejącego już ogro­dzenia przy Zipser Strasse (ulica Spiska). Na terenie nekropolii znajdował  się m.in. grobowiec rodziny Oppenhei­mów (należała do nich kamienica przy placu Solnym 4) oraz nagrobek profesora Christiana Behrensa. Cmentarz został przeznaczony do likwidacji w 1967 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska