Średniowieczne nekropolie użytkowane przez parafię katedralną

Średniowieczne nekropolie użytkowane przez parafię katedralną

Funkcję miejsc grzebalnych dla parafian katedralnych pełniły także inne cmentarze położone na Ostrowie Tumskim, o których wiadomo dzięki wykopaliskom. Pochówkom służyła późnośredniowieczna nekropolia przy kolegiacie świętokrzyskiej, usytuo­wana na południe od budynku kościelnego. Uległa ona likwidacji, jak się przyjmuje, w latach 30. XVIII wieku. Rolę parafialnego cmentarza pełnił też, ogrodzony murem, teren po północnej oraz wschodniej stronie kościoła pw. św. Piotra i św. Pawła, od południa ograniczony przebiegiem dzisiejszej ulicy Katedralnej (Domstrasse). Nekropolię poświęcono w 1621 roku, funkcjonowała do lat 70. XVII wieku (ostatni pogrzeb w 1670 roku). Na fragmencie terenu dawnego cmentarza wzniesiono w latach 1702–1715 budynek sierocińca (Orphanotphaeum). Zmarli podlegający jurysdykcji parafii katedralnej byli chowani również na nieodległym → cmentarzu św. Anny, położonym na Wyspie Piasek.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska