Stary cmentarz ewangelicki parafii Psie Pole

Stary cmentarz ewangelicki parafii Psie Pole (Alter Friedhof der evangelischen Gemeinde Hundsfeld)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona między Glockschützer Weg (ulica Kłokoczycka), Sacrauer Strasse (ulica Tadeusza Bora-Komorowskiego), od północy sąsiadująca z torami linii kolejowej Wrocław – Oleśnica.

HISTORIA NEKROPOLII

Do 1786 roku ludność ewangelicka i katolicka Psiego Pola była chowana na cmentarzu katolickim. Powstanie nekropolii przeznaczonej dla ewangelików można powiązać ze wzniesieniem w 1793 roku luterańskiej świątyni. Wyznawcy tej konfesji otrzymali do zagospodarowania na cele cmentarne teren położony „czterdzieści kroków od kościoła katolickiego, między ulicami wiodącymi do Zakrzowa i Kłokoczyc”. Nowa nekropolia, o powierzchni 0,92 hektara, służyła ewangelikom z Psiego Pola (Hundsfeld), Zakrzowa (Sackrau) i Pawłowic (Pawelwitz). Ostatni pochówek odbył się tutaj w 1940 roku. Do momentu likwidacji w początkach lat 60. XX wieku kwatery cmentarne – jak stwierdzono po 1945 roku w zachowanej dokumentacji archiwalnej – były wypełnione starymi grobami.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska