Wrocławianie zmarli w 2022 roku

STYCZEŃ

Monika Jaworska – urodzona 21 lutego 1968 roku. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletnia dziennikarka Radia Wrocław, współtwórczyni i redaktor naczelna Radia RAM, odznaczona Medalem „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia” i Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Zmarła 4 stycznia 2022 roku. Pochowana na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim (sektor C6, rząd 7, grób 22).

Jan Siembieda – urodzony 21 sierpnia 1947 roku. Doktor nauk weterynaryjnych, specjalista radiologii i ultrasonografii weterynaryjnej, wieloletni pracownik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Krajowy kierownik specjalizacji radiologia weterynaryjna, członek Rady Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Zmarł 4 stycznia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 11266).

Stanisław Nowak – urodzony 1 sierpnia 1917 roku. Prawnik, weteran II wojny światowej, podporucznik w stanie spoczynku, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł 5 stycznia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu (pole I, rząd
2, grób 31).

Edward Wojtakowski – urodzony 28 sierpnia 1940 roku. Założyciel i członek honorowy Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, esperantysta. Zmarł 6 stycznia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 10P, rząd 4, grób 103).

Małgorzata Komza – urodzona 19 lutego 1946 roku. Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowy w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybitna znawczyni książki dawnej i współczesnej, prowadząca badania dotyczące sztuki książki i ilustracji książkowej, wieloletnia redaktor naczelna „Studiów o Książce i Informacji”. Uhonorowana honorową odznaką Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Zmarła 10 stycznia 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu (pole A, rząd 41, grób 16).

Roman Stanisław Uss – urodzony 11 stycznia 1949 roku. Profesor sztuk plastycznych, absolwent i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, zaangażowany w prace projektowo-modernizacyjne tej uczelni, m.in. aranżację wnętrz budynku przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zmarł 21 stycznia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 39, rząd 5 od pola 38, grób 21).

Marek Prymon – urodzony 22 września 1949 roku. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesor Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierownik Katedry Analizy Rynku i Zarządzania Marketingowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych. Zmarł 28 stycznia 2022 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym przy ulicy Cmentarnej w Radwanicach.

Marek Ludwik Wroński – urodzony 17 maja 1944 roku. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, konserwator zabytków, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarł 30 stycznia 2022 roku. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Strzelinie.

LUTY

Irena Wasilewska – urodzona 2 czerwca 1946 roku. Nauczycielka, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, działaczka Sekcji Emerytów i Rencistów Dolnośląskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaczona Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego i Odznaką za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zmarła 1 lutego 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 45, rząd 20, grób 144B).

Zdzisław Kegel – urodzony 17 marca 1935 roku. Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Kryminalistyki w Instytucie Prawa Sądowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 8 lutego 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole
38A, rząd 6, grób 101).

Teresa Katarzyna Znamierowska – urodzona 25 listopada 1937 roku. Profesor doktor habilitowana nauk chemicznych, kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu oraz prorektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarła 9 lutego 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 16A, rząd 1 od pola 15A, grób 503)

Stefan Czesław Bednarek – urodzony 19 listopada 1939 roku. Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, wieloletni dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, teoretyk i historyk kultury, nauczyciel akademicki. Przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. Współredaktor czasopisma „Dolny Śląsk” i członek rad redakcyjnych wielu periodyków. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, laureat Nagrody „Copernicus Prize” Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Zmarł 10 lutego 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 68, rząd 6 od pola 67, grób 147).

Radosław Kamiński – urodzony 8 czerwca 1972 roku. Doktor habilitowany nauk społecznych, politolog, dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, pracownik naukowy Akademii Humanistycznej i Ekonomicznej w Łodzi, członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego. Zmarł 11 lutego 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu (pole F, rząd 37, grób 1).

Józef Zapędzki – urodzony 11 marca 1929 roku. Wybitny sportowiec, specjalizujący się w strzelaniu z pistoletu, zawodnik Śląska Wrocław, dwukrotny mistrz olimpijski w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego, wielokrotny mistrz polski oraz medalista mistrzostw świata i Europy w strzelectwie, podpułkownik Wojska Polskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany tytułem Zasłużonego Mistrza Sportu, Honorowy Obywatel Miasta Łazy, laureat Nagrody Wrocławia. Zmarł 15 lutego 2022 roku. Pochowany na cmentarzu w Łazach.

Krystyna Meissner – urodzona 19 czerwca 1933 roku. Wybitna reżyser teatralna, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, wieloletnia dyrektor Wrocławskiego Teatru Współczesnego, kierowała też Lubuskim Teatrem im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu oraz Starym Teatrem im. H. Modrzejewskiej w Krakowie. Twórczyni Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt” oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Dialog” we Wrocławiu. Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Krzyżem Kawalerskim Orderu „Za zasługi dla Litwy” oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zdobywczyni Paszportu „Polityki” w dziedzinie teatru w 1994 roku, laureatka Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Uhonorowana Złotą Odznaką Honorową Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia grato animo”. Zmarła 20 lutego 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 188, rząd 3, grób 37 i 38).

Wojciech Gryczyński – urodzony 8 grudnia 1945 roku. Inżynier budowy szpitala na Stabłowicach i wielu innych ważnych dla Wrocławia inwestycji. Działacz, w latach 1991–1995 i 1999–2013 prezes, a od 2013 roku honorowy prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Zmarł 18 lutego 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 12040).

Sławomira Paszkowska – urodzona w 1923 roku. Długoletnia nauczycielka w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, żołnierz Armii Krajowej. Zmarła 24 lutego 2022 roku. Pochowana na cmentarzu parafialnym Komorowo w Wolsztynie.

Jerzy Jakubczyc – urodzony 23 marca 1950 roku. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów międzynarodowych oraz ekonometrii, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Oranie (Algieria). Zmarł 26 lutego 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 49K, rząd 2, grób 56).

Ewa J. Nowacka – urodzona w 1948 roku. Profesor doktor habilitowana nauk prawnych, związana z Zakładem Polityki Administracyjnej i Służb Publicznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu, autorka monografii i wielu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Zmarła 28 lutego 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida we Wrocławiu.

MARZEC

Jerzy Załęski – urodzony 6 listopada 1924 roku. Prawnik, żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, działacz, wieloletni prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego i Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, prekursor inwentaryzacji krajoznawczej gmin Polski. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska” oraz Złotą Honorową Odznaką PTTK. Zmarł 3 marca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole
49A, rząd 15 od pola 37A, grób 430).

Telesfor Władysław Piecuch – urodzony 27 lutego 1928 roku. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem ONZ „W Służbie Pokoju”, Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia”. Zmarł 9 marca 2022 roku. Pochowany na cmentarzu komunalnym Psie Pole przy ulicy Kiełczowskiej we Wrocławiu (pole 80, rząd 1, grób 14).

Jan Wilczyński – urodzony 12 marca 1928 roku. Lekarz chirurg, wieloletni pracownik Kliniki Chirurgii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Zmarł 11 marca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 98, rząd 3 od pola 106, grób 96).

Tomasz Ragankiewicz – urodzony 1 stycznia 1963 roku. Promotor i prekursor golfa we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, założyciel pierwszego pola golfowego na Dolnym Śląsku, prezydent First Wrocław Golf Club, reprezentant Polski w tenisie ziemnym. Zmarł 15 marca 2022 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy.

Marian Zembala – urodzony 11 lutego 1950 roku. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, nauczyciel akademicki, wybitny kardiochirurg, wieloletni dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, poseł na Sejm VIII kadencji, minister zdrowia w 2015 roku. Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (1997–1999) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (2017–2018). Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Heart and Lung Transplantation. Redaktor naczelny czasopism naukowych „Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska”
oraz „Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery”. Uczestnik pierwszej udanej transplantacji serca w zespole prof. Zbigniewa Religi. W 1997 roku jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację pojedynczego płuca, a w 2001 roku również jako pierwszy w Polsce przeszczepił choremu płuco-serce. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Kawaler Orderu Orła Białego i doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zmarł 19 marca 2022 roku. Pochowany na cmentarzu w Zbrosławicach na Śląsku.

Leopold Pańtak – urodzony 11 lipca 1931 roku. Doktor nauk humanistycznych, polonista, pedagog, wieloletni nauczyciel w IX Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Zmarł 29 marca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 7788).

Andrzej Brzecki – urodzony 17 maja 1921 roku. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz zastępca dyrektora Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłów, wybitny neurolog, neurofizjolog i neuropatolog. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 25 marca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 6296).

Jerzy Kowalski – urodzony 14 kwietnia 1933 roku. Profesor doktor habilitowany nauk technicznych, wykładowca, prorektor i rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu, inżynier ochrony środowiska, specjalizujący się w budownictwie wodno-melioracyjnym i ziemnym oraz gospodarce odpadami. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 30 marca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 2016).

KWIECIEŃ

Janusz Styczeń – urodzony 27 listopada 1939 roku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, poeta, prozaik, dramatopisarz, wielokrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. W 2012 roku jego tom Furia instynktu został nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Medalem „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”. Zmarł 2 kwietnia 2022 roku. Pochowany na cmentarzu komunalnym Psie Pole przy ulicy Kiełczowskiej we Wrocławiu (pole 79, rząd 13, grób 230).

Wojciech Suski – urodzony 29 września 1936 roku. Profesor doktor habilitowany nauk chemicznych, specjalista z zakresu badań magnetycznych oraz fizykochemii ciała stałego, pracownik Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz sekcji fizyki Komitetu Badań Naukowych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 3 kwietnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu (pole C, rząd 4, grób 26).

Witold Mikołaj Gregorowicz – urodzony 1 marca 1931 roku. Kresowiak, dziennikarz prasowy i korespondent Polskiej Agencji Prasowej, wieloletni dziennikarz i szef redakcji informacji TVP Wrocław, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarł 14 kwietnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 11P, rząd 17, grób 218).

Jarosław Zbigniew Hyk – urodzony 20 marca 1962 roku. Ekonomista, przedsiębiorca, absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. W okresie PRL aktywny działacz opozycji demokratycznej. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Solidarności Walczącej i Pomarańczowej Alternatywy. W stanie wojennym, 1 sierpnia 1982 roku, podczas demonstracji we Wrocławiu został potrącony i przejechany przez ciężarówkę ZOMO, co zostało przypadkowo sfilmowane przez Wojciecha Wójcika, a następnie zamieszczone w serwisach wielu zagranicznych agencji informacyjnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 18 kwietnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Południowym w podwarszawskim Antoninowie.

Barbara Baworowska – urodzona 15 marca 1941 roku. Historyk sztuki, znawczyni polskiej sztuki współczesnej, specjalizująca się w grafice i rysunku, wieloletnia pracownik Muzeum Narodowego we Wrocławiu, członek Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Współtworzyła pierwszy w Polsce katalog zbiorów malarstwa współczesnego (Polska sztuka współczesna, 1983). Zmarła 21 kwietnia 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 4, rząd 7 [2 od pola 12], grób 853).

Jan Klemens Ślęk – urodzony 23 listopada 1928 roku. Dyrygent, pedagog, popularyzator muzyki wiedeńskiej w Polsce, założyciel i dyrygent zespołu symfonicznego Sinfonietta Wrocławska przy Filharmonii Wrocławskiej oraz Kameralnej Orkiestry Akademickiej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Założyciel i kierownik artystyczny odbywającego się od 1993 roku Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej „Od Josepha Lannera do Roberta Stolza” we Wrocławiu. Odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I klasy, laureat Nagrody Wrocławia w 2008 roku. Zmarł 25 kwietnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 10L, rząd 21 [1 od pola 11L], grób 390).

Janusz Marak – urodzony 10 lipca 1941 roku. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współzałożyciel i wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Ekonomicznych Podstaw Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, radny I kadencji Rady Miejskiej Wrocławia w latach 1990–1994, pierwszy przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W 1996 roku współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska i jego aktywny działacz do 2016 roku. Autor i współautor około 150 polsko- i anglojęzycznych publikacji naukowych i dydaktycznych.
Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honorową „Za zasługi dla Turystyki”. Zmarł 28 kwietnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 116R, rząd 1 od pola 104A, grób 83).

MAJ

Jerzy Antoni Zabawski – urodzony 10 lutego 1933 roku. Doktor nauk biologicznych, mikrobiolog, botanik, wieloletni wykładowca akademicki i adiunkt Katedry Botaniki Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Katedry Botaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, autor i ilustrator licznych publikacji z dziedziny botaniki i mykologii, uczestnik ekspedycji badawczej na Spitsbergen w 1972 roku. Zmarł 11 maja 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 9D, rząd 40).

Urszula Kaczmarek – urodzona 31 marca 1950 roku. Profesor doktor habilitowana nauk medycznych, lekarz stomatolog, wykładowca akademicki, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej, autorka licznych publikacji i artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zmarła 21 maja 2022 roku. Pochowana na cmentarzu parafialnym św. Rocha w Wieruszowie.

Ryszard Turkiewicz – urodzony 1 czerwca 1940 roku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, bibliotekarz, poeta, felietonista, autor kilku tomów poezji, dyrektor Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Wrocław-Fabryczna, instruktor metodyczny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, aktywny działacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zmarł 23 maja 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu (pole T, rząd 1, grób 3).

Bogdan Lipnicki – urodzony 20 marca 1929 roku. Lekarz wojskowy, epidemiolog, bakteriolog, żołnierz Szarych Szeregów ps. „Konrad”, uczestnik powstania warszawskiego, w czasie II wojny światowej więzień niemieckiego obozu jenieckiego Stalag 344 Lamsdorf, pułkownik Wojska Polskiego. Zmarł 27 maja 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 1348).

Karol Bal – urodzony 4 września 1934 roku. Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, filozof, znawca filozofii idealizmu niemieckiego i współczesnej filozofii niemieckiej, wykładowca akademicki, członek prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, założyciel i dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, gorący rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Partyzanckim. Zmarł 31 maja 2022 roku. Pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu komunalnym w Czeladzi.

CZERWIEC

Jan (Jasza) Kondratowicz – urodzony 19 maja 1941 roku. Profesor sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki, artysta plastyk, malarz, wykładowca w Katedrze Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, asystent prof. Eugeniusza Gepperta, wychowawca wielu pokoleń studentów. Zmarł 7 czerwca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 19, rząd 1, grób 787).

Andrzej Andryszczak – urodzony 10 stycznia 1960 roku. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarł 19 czerwca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 13, rząd 27 [1 od pola 14], grób 780).

Barbara Hulanicka – urodzona 18 kwietnia 1936 roku. Profesor doktor habilitowana nauk medycznych, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletnia pracownik i dyrektor Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk. Członek European Anthropological Association oraz Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, autorka i współautorka wielu publikacji naukowych na temat wzrastania dzieci. Zmarła 25 czerwca 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 32, rząd 24 [1 od pola 14],
grób 720).

Wojciech Siwek – urodzony 17 sierpnia 1944 roku. Działacz społeczny, animator wrocławskiego środowiska jazzowego, założyciel oddziału Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego we Wrocławiu, organizator i kierownik programowy festiwalu Jazz nad Odrą, prezes Międzynarodowej Fundacji „Jazz nad Odrą”, założyciel pierwszego we Wrocławiu klubu jazzowego Jazz Club Rura, jeden z pomysłodawców i organizatorów MK Jazz Foto – Konkursu Fotograficznego im. Marka Karewicza. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i laureat Wrocławskiej Nagrody Muzycznej. Zmarł 25 czerwca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 197).

Marek Młynarczyk – urodzony w 1945 roku. Pomysłodawca, założyciel i właściciel pierwszej w Polsce prywatnej telewizji PTV ECHO we Wrocławiu, pracownik Instytutu Łączności we Wrocławiu. Odznaczony Medalem „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”. Zmarł 29 czerwca 2022 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym św. Jacka przy ulicy Chałupniczej we Wrocławiu.

Tadeusz Krasoń – urodzony w 1941 roku. Działacz społeczny, założyciel i wieloletni prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, współzałożyciel Stowarzyszenia „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, zastępca przewodniczącego zarządu Ogólnopolskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych Aktywnych Zawodowo i Społecznie „Azis”. Uhonorowany Srebrną Odznaką Honorową Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia grato animo”. Zmarł 13 czerwca 2022 roku. Pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Jerzmanowskiej we Wrocławiu.

LIPIEC

Gerard Jan Besler – urodzony 27 grudnia 1932 roku. Profesor doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier budownictwa sanitarnego, nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, promotor i wychowawca wielu pokoleń studentów, konsultant biur projektowych, państwowy rzeczoznawca budowlany. Działacz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, współzałożyciel czasopisma naukowego „Ochrona Środowiska” wydawanego przez dolnośląski oddział tego zrzeszenia. Autor i współautor ponad dwustu prac naukowych oraz czterech patentów. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia”. Zmarł 4 lipca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 620).

Bronisław Kowalewski – urodzony 28 stycznia 1949 roku. Działacz kultury, kurator i koordynator wystaw artystycznych, wieloletni dyrektor i pracownik Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, dyrektor Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego, działacz opozycyjny, współpracownik NSZZ „Solidarność” oraz Solidarności Walczącej. Zmarł 8 lipca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole K, rząd 7).

Jan Franciszek Szajner – urodzony 18 lipca 1941 roku. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista prawa gospodarczego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, aktywny działacz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, współautor monografii Tramwaje lwowskie 1880–1944. Zmarł 15 lipca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 8091).

Stanisław Adam Krawiec – urodzony w 1944 roku. Profesor doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier mechanik, specjalista tribologii i podstaw konstrukcji maszyn, wykładowca akademicki, profesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, w latach 1990–1993 dziekan tego wydziału. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej. Zmarł 17 lipca 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Brochowskim we Wrocławiu.

Witold Kwaśnicki – urodzony 5 kwietnia 1952 roku. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prawnik, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych we Wrocławiu, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członek rady naukowej Fundacji Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, członek rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, wykładowca akademicki Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 19 lipca 2022 roku. Pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrocławiu-Pawłowicach (pole 21, rząd 8, grób 68).

Stanisława Bartosiewicz – urodzona 8 maja 1920 roku. Profesor doktor habilitowana nauk ekonomicznych, specjalistka w zakresie cybernetyki ekonomicznej i ekonometrii, studentka Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, wieloletnia pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i w Poznaniu, w latach 1984–1990 dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużonego Nauczyciela, Odznaką Budowniczego Wrocławia oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Zmarła 20 lipca 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 3893).

SIERPIEŃ

Eugeniusz Sąsiadek – urodzony 17 lutego 1929 roku. Profesor sztuk muzycznych, kresowiak, śpiewak, pedagog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, pracownik Akademii Muzycznej w Katowicach, pracownik i rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyrektor naczelny i artystyczny Opery Wrocławskiej, doktor honoris causa Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Aktywny działacz i prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz inicjator powołania, prezes i prezes honorowy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, radny Wojewódzkiej Rady Narodowej (1984–1990) oraz Rady Miejskiej Wrocławia (1994–2002). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 1 sierpnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 53, rząd 5 od pola 52, grób 292).

Barbara Grażyna Kubik-Strzębała – urodzona 7 kwietnia 1954 roku. Architekt, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, autorka projektu przebudowy wrocławskiego Teatru Współczesnego. Projekty jej autorstwa nagradzano w konkursie architektonicznym „Piękny Wrocław”. Zmarła 10 sierpnia 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 108R, rząd 1 od poligonu Osobowice, grób 108).

Witold Jacyk – urodzony 28 maja 1936 roku. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, wybitny dermatolog, wykładowca akademicki, pracownik Kliniki Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, wieloletni kierownik Kliniki Dermatologii przy Uniwersytecie w Pretorii (RPA). Autor licznych artykułów naukowych. Zmarł 10 sierpnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 12227).

Natalia Lach-Lachowicz – urodzona 18 kwietnia 1937 roku. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, artystka plastyk i konceptualistka o pseudonimie artystycznym „Natalia LL”, malarka, fotograf, performerka, przedstawicielka sztuki feministycznej. Jej prace prezentowano w ramach indywidualnych i zbiorowych wystaw na całym świecie. Związana z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Odznaczona m.in. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, laureatka Rosa Schapire Art Prize oraz Nagrody im. Katarzyny Kobro. Zmarła 12 sierpnia 2022 roku. Pochowana w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 79, rząd Aleja Zasłużonych, grób 610).

Alicja Wróbel – urodzona 21 marca 1934 roku. Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, zasłużona dla ochrony zabytków Wrocławia i Dolnego Śląska, w latach 1987–1990 kierowała Biurem Studiów i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu. Zmarła 19 sierpnia 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu (pole K, rząd 18, grób 2).

Jerzy Wilimowski – urodzony 18 kwietnia 1928 roku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, docent i kierownik Zakładu Planowania i Organizacji Badań Naukowych Politechniki Wrocławskiej, działacz społeczny. Wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundacji „Pro Homine”, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zmarł 20 sierpnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu (pole Y, rząd 13, grób 143).

Ryszard Marak – urodzony 14 stycznia 1935 roku. Architekt, urbanista, konserwator zabytków, członek wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Autor m.in. planu etapowego zagospodarowania przestrzennego Wrocławia na lata 1961–1965. Zmarł 21 sierpnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Maurycego przy ulicy Działkowej we Wrocławiu.

Stefan Arczyński – urodzony 31 lipca 1916 roku. Nestor polskich fotografików, nauczyciel fotografii we Wrocławskim Towarzystwie Fotograficznym, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, jeden z bardziej znanych fotografów sportowych – jako fotoreporter dokumentował Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku. Był kronikarzem odbudowy i życia powojennego Wrocławia, specjalizował się w fotografii teatralnej, blisko współpracując z Henrykiem Tomaszewskim – twórcą Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” oraz Odznaką Honorową Wrocławia. Laureat licznych prestiżowych nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą, m.in. Nagrody Artystycznej Miasta Wrocławia i Nagrody Wrocławia. Zmarł 28 sierpnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida we Wrocławiu.

WRZESIEŃ

Zofia Gunaris – urodzona 3 grudnia 1929 roku. Historyk sztuki, kustosz i kierownik Działu Historii Architektury Współczesnej i Odbudowy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, autorka licznych publikacji dotyczących polskiej architektury międzywojennej, kuratorka wielu wystaw. Zmarła 3 września 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 76A, rząd 3 od pola 76, grób 73).

Wiesław Nikodem – urodzony 10 stycznia 1934 roku. Doktor nauk medycznych, ginekolog, cytolog, położnik. Wychowanek Braci Szkolnych, którzy w latach 1945– 1949 prowadzili w Dusznikach Zdroju szkołę i Dom Dziecka „Orlęta” dla sierot wojennych. Honorowy Obywatel Dusznik-Zdroju, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 6 września 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 11827).

Krzysztof Kucharski – urodzony 12 stycznia 1947 roku. Legenda wrocławskiego dziennikarstwa, krytyk teatralny, animator kultury, organizator festiwali teatralnych, autor sztuk teatralnych, scenarzysta i reżyser, publicysta kwartalnika „Scena”, „Gazety Robotniczej”, „Słowa Polskiego” i „Gazety Wrocławskiej”, autor felietonów kulinarnych. W 2004 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Dolny Śląsk i Syndykat Dziennikarzy Polskich przyznali mu tytułu Dziennikarza Roku. Zmarł 9 września 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 40, rząd 17, grób 514).

Jacek Kolbuszewski – urodzony 10 maja 1938 roku. Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk literatury, antropolog kultury, wykładowca akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybitny znawca literatury romantycznej, młodopolskiej, funeralnej i górskiej, a także literatur zachodniosłowiańskich, tłumacz literatury łotewskiej. Przewodniczący kolegium redakcyjnego rocznika „Wierchy”, członek Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, honorowy członek Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Laureat licznych nagród, m.in. Nagrody Miasta Wrocławia, Nagrody Porozumienia Wydawców Książek Historycznych oraz Nagrody i Medalu im. Zygmunta Glogera. Zmarł 10 września 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 76, rząd 2 od Alei Głównej, grób 471).

Janina Kuczera – urodzona 5 grudnia 1925 roku. Profesor doktor habilitowana nauk fizycznych, wykładowca akademicki, pracownik naukowy Akademii Rolniczej we Wrocławiu, współorganizatorka i wieloletnia pracownik Katedry Fizyki i Biofizyki na tej uczelni, prodziekan Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 15 września 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu (pole B, rząd 4, grób 16).

Zofia Teliga-Mertens – urodzona 11 października 1926 roku. Doktor nauk rolniczych, agronom, sybiraczka, działaczka społeczna, wielka patriotka. Zorganizowała i sfinansowała repatriację kilkudziesięciu polskich rodzin z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy. Odznaczona m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Honorowa Obywatelka Dolnego Śląska, laureatka Nagrody Wrocławia. Zmarła 27 września 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 79, rząd Aleja Zasłużonych, grób 648).

Roman Zuber – urodzony 23 stycznia 1925 roku. Doktor nauk matematycznych, absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, pionier wrocławskiej informatyki. Docent i dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Zakładu Metod Numerycznych i Maszyn Matematycznych, wieloletni pracownik Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO. Zmarł 29 września 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu (pole UR, rząd 4, grób 25).

PAŹDZIERNIK

Henryk Stachowiak – urodzony 31 marca 1933 roku. Profesor doktor habilitowany nauk fizycznych, fizyk teoretyk, specjalista w zakresie teorii metali, pracownik i członek Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, wieloletni kierownik Zakładu Teorii Ciała Stałego, Teorii Metali i Teorii Struktury Elektromagnetycznej, autor i współautor przeszło 120 prac naukowych z fizyki. Członek European Physical Society, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz komitetu organizacyjnego cyklicznych Seminariów Anihilacji Pozytronu. Zmarł 5 października 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 39A, rząd 2 od pola 38A, grób 121).

Zbigniew Maćków – urodzony 3 marca 1947 roku. Reżyser filmowy, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Scenarzysta, pomocnik operatora i reżysera oraz drugi reżyser i reżyser wielu filmów dokumentalnych i fabularnych. Zmarł 7 października 2022 roku. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Złotoryi.

Eugeniusz Smoliński – urodzony 30 marca 1942 roku. Profesor sztuk plastycznych, artysta plastyk, grafik, reprezentant nurtu sztuki racjonalnej, wykładowca akademicki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, pierwszy dziekan Wydziału Grafiki tej uczelni. Odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zmarł 9 października 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 18, rząd 15, grób 195).

Łukasz Owsiany – urodzony 20 kwietnia 1991 roku. Dziennikarz TVP Wrocław, reporter, grafik, koordynator prac w Regionalnym Magazynie Sportowym, współpracownik stacji regionalnych z Czech i Niemiec. Zmarł 17 października 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu (pole F, rząd 38, grób 3).

Bogusław Antoni Gediga – urodzony 13 stycznia 1933 roku. Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, archeolog, wieloletni przewodniczący Komisji Archeologicznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Specjalista archeologii pradziejowej, badacz społeczeństw epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej oraz wczesnego średniowiecza. Wykładowca akademicki, wychowawca kilku pokoleń archeologów, pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Pracowni Archeologii Śląska. Autor ponad 250 artykułów i publikacji, redaktor „Przeglądu Archeologicznego”. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 18 października 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 29, rząd 3, grób 84).

Andrzej Myc – urodzony 21 marca 1953 roku. Doktor habilitowany nauk biologicznych, immunolog, biochemik, pracownik Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. W okresie PRL aktywny działacz opozycji demokratycznej – bliski współpracownik Kornela Morawieckiego, członek Rady i Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej. Pracownik naukowy Indiana University oraz University of Michigan. Badał mechanizmy mnożenia się komórek rakowych oraz opracowywał środki pozwalające zwalczać broń biologiczną. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Zmarł 22 października 2022 roku. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Legnicy.

Dawid Paluch – urodzony w 1995 roku. Dziennikarz sportowy, absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik działu sportowego „Gazety Polskiej Codziennie”, rzecznik klubu siatkarskiego Chemeko-System Gwardia Wrocław. Zmarł 20 października 2022 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Twardocicach pod Złotoryją.

LISTOPAD

Tadeusz Teller – urodzony 17 lutego 1929 roku. Artysta plastyk, rzeźbiarz, architekt. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Autor i współautor wielu dolnośląskich pomników i obiektów architektonicznych, m.in. Cmentarza Żołnierzy Polskich we Wrocławiu, a także pomnika Orła Piastowskiego, muszli koncertowej i fontanny w Ziębicach. Odznaczony Medalem „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”, Honorowy Obywatel Gminy Ziębice. Zmarł 9 listopada 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 33, rząd 20, grób 528).

Ryszard Krasnodębski – urodzony 24 czerwca 1925 roku. Profesor doktor habilitowany nauk matematycznych i ekonomicznych, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik protestów w marcu 1968 roku, wybitny matematyk i ekonomista, nauczyciel akademicki na Politechnice Wrocławskiej oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uhonorowany Złotą Odznaką Honorową Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia grato animo”. Zmarł 11 listopada 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 9056).

Leszek Janusz Sieradzki – urodzony 26 stycznia 1933 roku. Lekarz pediatra, wieloletni dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Wrocław-Fabryczna. Zmarł 14 listopada 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 41, rząd 9, grób 306A).

Jerzy Olek – urodzony 28 marca 1943 roku. Profesor sztuk plastycznych, artysta plastyk i teoretyk sztuki, fotograf, pomysłodawca i realizator wielu wystaw, absolwent Politechniki Wrocławskiej, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Założyciel i wieloletni kurator legendarnej wrocławskiej galerii Foto-Medium Art. Członek zespołów redakcyjnych czasopism „Fotografia”, „European Photography”, „Projekt”, „Art Life”, „Arteon”, „Rita Baum”, „Artluk” i „CoCAin”. Zmarł 19 listopada 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 1864).

Zbigniew Marian Jarzyna – urodzony 12 lipca 1940 roku. Prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. Zmarł 19 listopada 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 26, rząd 12, grób 231A).

Dobrosław Jacenty Klimek – urodzony 23 sierpnia 1930 roku. Dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, działacz ekologiczny współpracujący m.in. z dwumiesięcznikiem Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego „Zielona planeta”. Zmarł 22 listopada 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 79, rząd 2 od pola C, grób 576).

Bogdan Burczyk – urodzony 25 lipca 1930 roku. Profesor doktor habilitowany nauk chemicznych, inżynier chemik, wieloletni pracownik Politechniki Wrocławskiej, dyrektor Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Autor i współautor 165 publikacji naukowych oraz 46 patentów. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Wiadomości Chemiczne”. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 25 listopada 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (grób 7419).

GRUDZIEŃ

Jerzy Józef Skoczylas – urodzony 17 marca 1954 roku. Działacz społeczny, radny Rady Miejskiej Wrocławia w latach 2014–2022, członek Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji oraz Komisji ds. Polityki Senioralnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Zmarł 4 grudnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 139, rząd 3 od pola 65, grób 114).

Mirosław Hermaszewski – urodzony 15 września 1941 roku. Pierwszy – i jak dotąd jedyny – Polak, który odbył lot kosmiczny. Wychowany w Wołowie, ale związany także z Wrocławiem, gdzie w 1960 roku w Aeroklubie Wrocławskim przeszedł kurs pilotażu szybowcowego. We Wrocławiu dowodził 11. pułkiem myśliwców i z tego stanowiska trafił do grupy kandydatów na kosmonautów. Honorowy obywatel kilku miast w kraju i za granicą, w tym także Wrocławia. Łącznie w powietrzu spędził za sterami 2047 godzin i 47 minut, wykonał 3473 starty i lądowania. Zmarł 12 grudnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, tuż przy Pomniku „Chwała Lotnikom Polskim”.

Aleksandra Pijanowska-Adamczyk – urodzona 11 maja 1922 roku. Poetka, bibliotekarka, animatorka kultury, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, podporucznik Armii Krajowej, po wojnie studiowała polonistykę, historię i bibliotekarstwo w Łodzi i we Wrocławiu, członek Związku Literatów Polskich. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, a także Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Akcji „Burza” i Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku. Zmarła 12 grudnia 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 53, rząd 5 od pola 52, grób 301)

Eryk Adamczyk – urodzony 9 października 1933 roku. Profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, prawnik, lekarz weterynarii, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki, wieloletni kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autor przeszło 200 prac naukowych z weterynarii, aktywny członek Światowego Stowarzyszenia Historyków Weterynarii, współautor ujednoliconych programów dydaktycznych krajowych wydziałów weterynaryjnych. Zmarł 14 grudnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida we Wrocławiu.

Zdzisław Kazimierz Olszanowski – urodzony 20 lipca 1942 roku. Historyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum Sztuki Medalierskiej (oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia). Zmarł 19 grudnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 2, rząd 33, grób 704).

Janusz Woytoń – urodzony w 1932 roku. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, nauczyciel akademicki, lekarz, ginekolog, nestor polskiego położnictwa. Wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, kierownik Kliniki Rozrodczości i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, doktor honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”. Zmarł 25 grudnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida we Wrocławiu.

Bogusław Litwiniec – urodzony 1 listopada 1931 roku. Działacz kulturalny, publicysta, dramaturg, reżyser teatralny. Założyciel, reżyser i dyrektor studenckiego Teatru „Kalambur” we Wrocławiu, inicjator Międzynarodowego Festiwalu Teatru Otwartego we Wrocławiu, dyrektor artystyczny Festiwalu Polskiej Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, jeden z założycieli Stowarzyszenia Europejskich Więzi we Wrocławiu, działacz Związku Artystów Scen Polskich. Fizyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Polityk, radny Rady Miejskiej Wrocławia w latach 1994–2001, senator IV i V kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego V kadencji. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 25 grudnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 41, rząd 9, grób 294).

Jerzy Niemczyk – urodzony w 1962 roku. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca, prodziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2016–2019. Pomysłodawca, opiekun i mentor Forum Edukacji Biznesowej. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, specjalista zarządzania strategicznego, autor przeszło 150 publikacji naukowych z ekonomii. Zmarł 28 grudnia 2022 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Piławie Górnej.

Jakub Jacek Gburek – urodzony 26 stycznia 1969 roku. Profesor doktor habilitowany nauk farmaceutycznych, biochemik, farmaceuta, kierownik w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wykładowca akademicki, współorganizator kongresów naukowych, autor licznych prac naukowych i patentów. Zmarł 29 grudnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu (pole 139U, rząd 38 przy polu 139R).

Włodzimierz Marian Danek – urodzony 3 sierpnia 1943 roku. Strzelec sportowy, trener, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku, mistrz Polski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, wychowanek i wieloletni zawodnik Śląska Wrocław. Zmarł 30 grudnia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu (pole 45, rząd 7, grób 614).

Stefan Mróz – urodzony 18 sierpnia 1938 roku. Profesor doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalista fizyki powierzchni ciała stałego, dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej oraz dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, członek Komisji Fizyki Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Współredaktor międzynarodowych czasopism naukowych „Surface Science” i „Vacuum”, autor i współautor przeszło stu publikacji naukowych oraz trzech patentów. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego. Zmarł 31 grudnia 2022 roku. Pochowany na cmentarzu komunalnym Psie Pole przy ulicy Kiełczowskiej we Wrocławiu (pole 13, grób 169).


opracowanie: Marcin Bradke, Kamilla Jasińska, Jakub Wanot
za: „Kalendarz Wrocławski” nr XLVII (47) z 2023,
wyd. Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” , Wrocław 2023, s. 576–592.