Zmarli w 2023 roku wrocławianie oraz osoby związane z Wrocławiem

STYCZEŃ

Anna Fedorowicz – urodzona 2 marca 1933 roku historyk sztuki. W latach 1962–1977 związana była z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie pracowała w Dziale Sztuki Średniowiecznej oraz w Dziale Ewidencji Zabytków Ruchomych. W latach 1978–1984 pracowała we wrocławskim Biurze Studiów i Dokumentacji Zabytków. W latach 1984–1993 pełniła funkcję Głównej Inwentaryzator Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Przez wiele lat była członkiem zarządu Wrocławskiej Międzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine” na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych. Zmarła 1 stycznia 2023 roku w wieku 89 lat. Została pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu [pole 45, grób nr 88, rząd 22].

Mariusz Prasał – absolwent słynnej łódzkiej szkoły filmowej, aktor filmowy i teatralny, dziennikarz związany m.in. z Radiem Wrocław i TVP Wrocław, reżyser filmów dokumentalnych, lektor, a także rzecznik wrocławskiego Aquaparku oraz specjalista ds. promocji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Był znany m.in. z seriali „Pierwsza miłość”, „Biuro Kryminalne”, „Licencja na wychowanie” oraz spektakli telewizyjnych. Zmarł 5 stycznia 2023 roku w wieku 62 lat. Został pochowany na cmentarzu w Żernikach Wrocławskich.

Jerzy Charytonowicz – urodzony 21 marca 1946 roku w Hamburgu (Niemcy) inżynier architekt, profesor Politechniki Wrocławskiej. Przez wiele lat (1991–2016) kierował Zakładem Wnętrz i Form Przemysłowych tej uczelni, ponadto był związany z Wyższą Szkołą Sztuki i Projektowania w Łodzi, na której był dziekanem Wydziału Architektury (1999–2001). Był członkiem Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk. Zmarł 6 stycznia 2023 roku w wieku 77 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ulicy Smętnej na wrocławskim Sępolnie.

Roman Rogowski – urodzony 10 stycznia 1936 roku w Woli Hetmańskiej na Podolu (obecnie Ukraina) znany duchowny rzymskokatolicki, profesor teologii dogmatycznej, a jednocześnie alpinista, miłośnik i propagator wypraw wysokogórskich, autor wielu prac m.in. z zakresu teologii oraz mistyki gór, emerytowany wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, związany także z innymi uczelniami. Był aktywnym prelegentem i rekolekcjonistą, kapelanem klasztoru sióstr marianek we Wrocławiu. Przez wiele lat publikował w prasie lokalnej cykl cotygodniowych felietonów poświęconych zagadnieniom wiary w kontekście aktualnych wydarzeń – pisał m.in. dla „Nowego Życia”, „Gościa Niedzielnego”, „Tygodnika Powszechnego”, „Wieczoru Wrocławia” oraz „Gazety Wrocławskiej”, ponadto prowadził cykl autorskich audycji w Radio Wrocław. Był członkiem Klubu Wysokogórskiego i Polskiego Klubu Górskiego. Zmarł 6 stycznia 2023 roku w wieku 87 lat (cztery dni przed 88. urodzinami), w 63. roku kapłaństwa. Został pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida we Wrocławiu.

Zofia Smolska – urodzona 14 września 1946 roku specjalistka w zakresie redakcji językowej, korekty, adiustacji i edytorstwa, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat pracowała w Wydawnictwie Ossolineum, a ponadto przez 50 lat związana była z „Pamiętnikiem Literackim” (wydawanym m.in. Instytut Badań Literackich PAN), gdzie była redaktorką i sekretarzem redakcji. Zmarła 7 stycznia 2023 roku w wieku 76 lat. Została pochowana na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ulicy Smętnej na wrocławskim Sępolnie.

Jacek Zienkiewicz – urodzony 1 stycznia 1967 roku we Wrocławiu matematyk, doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, związany przez wiele lat z Instytutem Matematycznym tej uczelni. Należał do grona najwybitniejszych polskich matematyków młodego pokolenia, prowadził badania w wielu ośrodkach naukowych na świecie, dokonał fundamentalnych odkryć w kilku dziedzinach matematyki i był autorem znaczących publikacji m.in. z zakresu analizy matematycznej, teorii prawdopodobieństwa i równań różniczkowych. Zmarł 9 stycznia 2023 roku w wieku 56 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Jacka przy ulicy Chałupniczej na wrocławskich Swojczycach.  

Teresa Banaś – urodzona 20 lipca 1940 roku w Zwiniaczu (obecnie Ukraina) profesor biochemii, specjalizująca się w enzymologii. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej, laureatka indywidualnej nagrody naukowej ministra zdrowia za pracę habilitacyjną (1984). Od 1964 roku zawodowo związana się z Akademią Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich) we Wrocławiu. Kierowała m.in. Katedrą i Zakładem Biochemii (1996–2007), była prodziekanem ds. studenckich (1990–1993) oraz prodziekanem ds. naukowych (1993–1996). Został odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001). Zmarła 11 stycznia 2023 roku w wieku 82 lat. Została pochowana n cmentarzu komunalnym przy ulicy Złocieniowej na wrocławskich Pawłowicach.

Adam Zaleski – urodzony 31 maja 1928 roku we Lwowie chemik, profesor Politechniki Wrocławskiej, na której pełnił wiele funkcji, m.in. prodziekana Wydziału Chemicznego. Był aktywnym działaczem m.in. Stowarzyszenia Dolnośląska Rodzina Katyńska, Związku Sybiraków, Towarzystwa Przyjaciół Lwowa, Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, a także propagatorem wiedzy o losach Polaków na Wschodzie podczas II wojny światowej, przewodniczącym obchodów 60-lecia zbrodni katyńskiej (2000) i w latach 1998–2010 przewodniczącym dolnośląskiego jury ogólnopolskiego konkursu szkół średnich „Losy Polaków na Wschodzie podczas II wojny światowej”. Dochód ze sprzedaży jego publikacji „Zbrodnia Katyńska” (Wrocław 2000) zasilił konto budowy Pomnika Ofiar Katynia we Wrocławiu. Zmarł 19 stycznia 2023 roku w wieku 94 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Rodziny na wrocławskim Sępolnie.

Krzysztof Balawejder – urodzony 19 października 1978 roku we Wrocławiu absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, od 2019 do śmierci prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, a wcześniej wieloletni prezes zarządu spółki POLBUS-PKS we Wrocławiu. Znany był z noszenia charakterystycznego żółtego szalika i swojego zamiłowania do Śląska Wrocław. Zmarł nagle 19 stycznia 2023 roku w wieku 44 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ulicy Smętnej na wrocławskim Sępolnie.

Adam Barański – dziennikarz radiowy i telewizyjny, w ostatnich latach związany z Radiem Wrocław jako wydawca i prezenter wiadomości, współpracujący także z Radiem RAM, a wcześniej m.in. z Radiem Opole i TVP3 Opole. Zmarł 24 stycznia 2023 roku w wieku 44 lat. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Brzegu Opolskim.

Janusz Malak – urodzony 17 listopada 1957 roku polski językoznawca, anglista, absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1982), doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny tej uczelni, związany także z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu oraz z Kolegium Międzywydziałowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zmarł 28 stycznia 2023 roku. Został pochowany w Opolu.

Andrzej Puzio – urodzony 29 listopada 1946 roku radny Rady Miejskiej Wrocławia, politolog, oficer Wojska Polskiego w stopniu podpułkownika w stanie spoczynku, ekspert ds. bezpieczeństwa. Przez kilka kadencji był radnym osiedlowym na Gajowicach. W Radzie Miejskiej Wrocławia VIII kadencji (od 2018 roku) był radnym-seniorem (prowadził obrady pierwszej sesji do czasu wyboru przewodniczącego). Pracował w trzech komisjach: Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji; Polityki Senioralnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa, a także Skarg, Wniosków i Petycji. pracował w trzech miejskich komisjach: Spraw Społecznych, Polityki Senioralnej oraz Wniosków i Petycji. Reprezentował Klub Radnych Forum Jacka Sutryka – Wrocław Wspólna Sprawa. Zmarł 28 stycznia 2023 roku w wieku 76 lat. Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu [pole 12, grób nr 1148A, rząd 7 (1. od pola 4)].

Waldemar Wawrzyniak – urodzony 7 sierpnia 1937 roku architekt, pedagog, nauczyciel akademicki profesor Politechniki Wrocławskiej, kierownik Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, związany także z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II. Należał do Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP IV i V kadencji. Był współautorem m.in. obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce, kościoła Ducha Świętego we Wrocławiu oraz Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego we Wrocławiu, ponadto zaprojektował także amfiteatr w Lądku Zdroju. Był autorem wielu publikacji naukowych oraz książek „Sacrum w architekturze”. Wielokrotnie nagradzano go za pracę na rzecz środowiska architektów. Zmarł 28 stycznia 2023 roku. Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Jerzy Bula – urodzony 6 września 1944 roku polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie oszczepem, dwukrotny medalista mistrzostw Polski. Był związany z różnymi śląskimi klubami sportowymi, w 1965 roku reprezentował Śląsk Wrocław. Zmarł 31 stycznia 2023 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wodzisławiu Śląskim w dzielnicy Wilchwy.

LUTY

Jacek Deleżyński – urodzony 9 maja 1959 roku w Żyrardowie aktor filmowy i teatralny oraz pedagog. W latach 1981–1985 związany był z Teatrem Polskim we Wrocławiu, w latach 1985–1995 występował w Teatrze im. Norwida w Jeleniej Górze, natomiast w latach 1995–1999 grał na scenie Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Ponadto był wykładowcą Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie – filii we Wrocławiu. Grał także w Teatrze Telewizji i w serialach. Zmarł 2 lutego 2023 roku w wieku 63 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wiskitkach.

Szewach Weiss – urodzony 5 lipca 1935 roku w Borysławiu (obecnie Ukraina) izraelski polityk, dyplomat i profesor nauk politycznych, w latach 2001–2003 ambasador Izraela w Polsce, współpracownik polskich czasopism i tygodników opinii, członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności. Był laureatem m.in. wrocławskiej Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (2018) i doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (2006). Zmarł 3 lutego 2023 roku w Tel Awiwie (Izrael) w wieku 87 lat. Został pochowany na narodowym cmentarzu na Wzgórzu Herzla w Jerozolimie.

Jacek Kotowicz – urodzony 8 czerwca 1958 roku wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2000 roku został pracownikiem dydaktycznym Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, początkowo na stanowisku wykładowcy, a następnie starszego wykładowcy w Katedrze Projektowania Graficznego. Zmarł 6 lutego 2023 roku w wieku 64 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ulicy Smętnej na wrocławskim Sępolnie.

Zdzisław Machoń – urodzony 26 września 1929 roku w Grodźcu farmaceuta, chemik, nauczyciel akademicki, niekwestionowany autorytet w dziedzinie chemii medycznej oraz twórca oryginalnego polskiego leku Vratizolin. Profesor przez wiele lat związany z Akademią Medyczną (Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich) we Wrocławiu, gdzie pełnił wiele funkcji m.in. prodziekana i prorektora. Jego osiągnięcia naukowe obejmują m.in. kilkadziesiąt prac naukowych i ponad sto patentów i zgłoszeń patentowych. Zajmował się opracowywaniem nowych leków oraz modyfikacją strukturalną leków już istniejących. Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany i nagradzany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 12 lutego 2023 roku w wieku 93 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ulicy Smętnej na wrocławskim Sępolnie.

MARZEC

Łukasz Byczkowski – kapitan blindfootballowej drużyny WSK Śląsk Wrocław, którą tworzył od samego początku. Wcześniej przez wiele lat działał na rzecz rozwoju piłki nożnej dla osób niewidomych i słabowidzących w ramach UKS „Sprint” Wrocław. W maju 2019 roku sięgnął ze Śląskiem Wrocław po Puchar Polski, a parę miesięcy później w Bułgarii wywalczył Klubowe Mistrzostwo Świata. Z reprezentacją Polski sięgnął po tytuł mistrza świata i mistrza Europy w dyscyplinie showdown oraz mistrzostwo Polski w goalballu. Zmarł 1 marca 2023 roku w wieku 29 lat. Został pochowany na cmentarzu w Długopolu Górnym.

Artur Kosmala – sędzia i wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wcześniej związany z Sądem Rejonowym Wrocław-Śródmieście, znany wrocławianom z orzekania w znanych i głośnych sprawach karnych dotyczących m.in. klubów go-go, tzw. afery półkowej, czy kobiety oskarżonej o pochwalanie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zmarł 6 marca 2023 roku w wieku 49 lat.

Bogdan Sujak – urodzony 18 maja 1924 roku w Bydgoszczy fizyk specjalizujący się w fizyce ciała stałego, fizyce doświadczalnej oraz powierzchni ciała stałego, wieloletni pracownik Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną związany również z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu i Politechniką Wrocławską. Współtwórca i dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, twórca polskiej szkoły fizycznej kriofizyki oraz wzbudzonej emisji elektronów i jonów. Zmarł 7 marca 2023 roku w wieku 98 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym NMP Królowej Polski przy ulicy Zabrodzie na wrocławskiej Klecinie.

Marek Ordyłowski – urodzony 19 stycznia 1949 roku we Wrocławiu historyk specjalizujący się w najnowszej Polski, historii kultury fizycznej, historii Śląska, jak również historii wsi oraz ruchu ludowego, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, przez wiele lat związany z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, a wcześniej m.in. z Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Był autorem m.in. około 40 haseł w „Encyklopedii Wrocławia”, takich publikacji książkowych jak np. „Życie codzienne we Wrocławiu 1945–1956”, „Walka z opozycja polityczną na Dolnym Śląsku”, „Wieś dolnośląska 1945–1956. Władza a społeczeństwo”, a także współautorem m.in. „50 lat wrocławskiego sportu 1945–1995” i „1000 lat sportu we Wrocławiu”. Zmarł 13 marca 2023 roku w wieku 74 lat. Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu [pole KIIH, grób 31 (urna)].

Zbigniew Bukowski – urodzony 30 września 1956 roku chemik, specjalista z zakresu chemii materiałów magnetycznych i nadprzewodników, wieloletni pracownik Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe, które rozwijał we Wrocławiu, zdobywał m.in. w renomowanych ośrodkach zagranicznych (ETH Zurych, Northern Illinois University). Był także pasjonatą wędrówek górskich, fotografem, multiinstrumentalistą, melomanem i kolekcjonerem. Zmarł 16 marca 2023 roku w wieku 56 lat. Został pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu [pole CI, grób nr 285, rząd 15. od pola 75].

Ilona Tarczyńska – urodzona 27 czerwca 1938 roku doktor inżynier architekt, od 1964 roku należąca do wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, pedagog i dydaktyk akademicki, adiunkt w Zakładzie Podstaw Projektowania Instytutu Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Współautorka m.in. budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Zgodnej 2–8, laureatka licznych konkursów, zaangażowana aktywnie w życie środowiska architektonicznego. Zmarła 20 marca 2023 roku w wieku 84 lat. Została pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu [pole 60, grób nr 158F, rząd 8. od pola 59]. .

KWIECIEŃ

Agnieszka Libura – związana z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego doktor habilitowana językoznawstwa kognitywnego, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka tej uczelni (1994), kierowniczka Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją. Zmarła 3 kwietnia 2023 roku. Została pochowana na cmentarzu parafialnym przy ulicy Krzykowskiej w Dobrzykowicach.

Ryszard Bielawski – urodzony 14 września 1930 roku w Lidzie (obecnie Białoruś) doktor nauk przyrodniczych, entomolog i herpetolog, w latach 1979–1995 kierownik Terrarium w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Dzięki jego staraniom wrocławskie zoo zgromadziło jedną z największych i najbardziej wartościowych kolekcji gadów i płazów, podziwianą przez zoologów z całego świata. Był także związany m.in. z Instytutem Zoologii Polskiej Akademii Nauk (1948–1978). Uczestniczył w wielu wyprawach naukowych m.in. do Chin, Indii, Korei i Mongolii. Jego kolekcja okazów biedronkowatych z całego świata znajduje się obecnie w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Jego imieniem nazwano wiele gatunków owadów z różnych rzędów. Był konsultantem naukowym w kilku ogrodach zoologicznych w Polsce. Był także wieloletnim aktywnym członkiem Stowarzyszenia Wratislaviae Amici. Zmarł 4 kwietnia 2023 roku w wieku 92 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Maurycego (tzw. cmentarze na Skowroniej Górze) przy ulicy Działkowej na wrocławskim Gaju.

Sławek P. Sobczak (pseud. Sopel) – urodzony w 1961 roku we Wrocławiu dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy, dziennikarz polonijny, pasjonat sportu, członek zarządu i jeden z założycieli Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych. Z mediami był związany od 1983 roku, początkowo jako asystent operatora filmowego TVP Wrocław. Przez 25 lat (do 2012 roku) mieszkał w Chicago (USA), gdzie pracował w radiu i lokalnej telewizji; w tym czasie przygotował ponad ponad 700 reportaży filmowych o życiu w USA Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. W 1996 roku współtworzył program telewizyjny „Teleradio”, a później wydawał bardzo popularny program „Oblicza Ameryki” emitowany na całym świecie w Telewizji Polsat 2. Ostatnie lata życia spędził w Krakowie. Zmarł 5 kwietnia 2023 roku w wieku 62 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida we Wrocławiu.

Ryszard Krawiarz – urodzony 21 stycznia 1935 roku w Świętochłowicach piłkarz występujący na pozycji napastnika, związany m.in. z WKS Śląsk Wrocław i Zagłębie Sosnowiec. Do Śląska Wrocław trafił w 1958 roku w ramach służby wojskowej. W Klubie tym grał przez dwa drugoligowe sezony w latach 1959 i 1960. W tym czasie był podstawowym zawodnikiem drużyny: w 40 meczach zdobył 21 bramek. W połowie 1965 roku na stałe do wyjechał do Australii, gdzie przez kilka lat grał w Polonii Sydney. Zmarł 11 kwietnia 2023 roku w wieku 88 lat w Sydney i tam został pochowany.

Zbigniew Rudkowski – urodzony 21 marca 1929 roku lekarz pediatra, profesor nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci (obecna Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych), współtwórca Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Był jednym z ostatnich przedstawicieli pediatrycznej szkoły prof. Hanny Hirszfeldowej. W 2021 roku portal Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne uznało go za jednego z dziewięciu Tytanów Polskiej Wakcynologii obok takich postaci jak profesorowie Ludwik Hirszfeld i Rudolf Weigl. Jako lekarz pediatra został uhonorowany przez dzieci Orderem Uśmiechu. Zmarł 21 kwietnia 2023 roku w wieku niespełna 94 lat. Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu [pole 32, grób nr 294, rząd 13].

Maria Cieślak – urodzona 13 grudnia 1933 roku w Barchlinie w Wielkopolsce ekonomistka, wybitna specjalistka w dziedzinie statystyki, demografii i analiz gospodarczych, przez wiele lat związana z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna), gdzie pełniła różne funkcje m.in. prodziekana Wydziału Gospodarki Narodowej oraz prorektora ds. dydaktyki. W 2007 roku została profesorem honorowym tej uczelni. Od 1975 roku przez wiele kadencji była członkiem Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, a od 1978 roku należała do Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Od 1985 roku była powoływana w skład Rządowej Rady Ludnościowej. Było wielokrotnie odznaczana i nagradzana. Zmarła 23 kwietnia 2023 roku w wieku 89 lat. Została pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

MAJ

Maciej Cisło – urodzony 24 lipca 1947 roku w Olsztynie poeta, prozaik, eseista i autor prozy sylwicznej. Był wieloletnim współpracownikiem radiowej Dwójki, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego PEN-Clubu. Laureat Nagrody im. Barbary Sadowskiej za całokształt twórczości. Prowadził warsztaty „kreatywnego pisania” w Instytucie Badań Literackich PAN. Autor wyborów i wstępów do poezji Horacego, Kochanowskiego, Norwida. Mieszkał w Warszawie, ale zmarł 13 maja 2023 roku we Wrocławiu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Włodzimierz Kałdowski – urodzony 18 marca 1923 roku w Bydgoszczy filmowiec, fotograf, inżynier, pionier kolorowej fotografii w Polsce, określany jako „człowiek z kamerą”. Od 1946 roku był związany z Wrocławiem, do którego przyjechał na studia. W powojennym Wrocławiu dokumentował m.in. zniszczenia – w 1952 roku zrobił pierwsze kolorowe zdjęcia. Był autorem ponad 150 filmów naukowych, dokumentalnych i popularnonaukowych, a także autorem 25 wzorów użytkowych i pomysłów racjonalizatorskich oraz posiadaczem kilku patentów w dziedzinie środków audiowizualnych. Jego archiwum fotograficzno-filmowe znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia. Wrocławska Galerii Entropia wydała publikację „Włodzimierz Kałdowski – człowiek z kamerą”, składającą się z wielu unikatowych, dokumentalnych materiałów filmowych z Wrocławia zrealizowanych w latach 1956-1981. Zmarł 24 maja 2023 roku, niespełna dwa miesiące o swoich setnych urodzinach. Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu [pole 34, grób nr 654, rząd 19].

Jerzy Kapłański – urodzony 7 października 1949 roku we Wrocławiu artysta malarz, w 2017 roku uhonorowany tytułem Cicitate Wratislaviensi Donatus (honorowe obywatelstwo Wrocławia) za całokształt twórczości artystycznej i stworzenie unikatowego cyklu „Wrocławian Portret Własny”. Zajmował się się malarstwem sztalugowym w szczególności portretem, ale malował także martwe natury i pejzaże. Miał ponad 25 wystaw indywidualnych, z czego ponad 10 w samym Wrocławiu. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Książ oraz w Klasztorze Księgi Henrykowskiej, a także w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Zmarł 30 maja 2023 roku w wieku 74 lat. Został pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu [pole 79, grób nr 650, aleja zasłużonych].

CZERWIEC

Mieczysław Piotrowski ps. Dučin – urodzony 30 października 1958 roku w Ząbkowicach Śląskich działacz wrocławskiej opozycji demokratycznej lat 80. XX wieku, od 1986 roku działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i legendarny sudecki kurier. Był jednym z organizatorów Festiwalu Niezależnej Kultury Czeskiej i Słowackiej w 1989 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu, współorganizatorem i rzecznikiem generalnym Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Jako student Uniwersytetu Wrocławskiego był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Samorządu Studenckiego tej uczelni. Po 1989 roku pracował m.in. w Urzędzie Wojewódzkim oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Angażował się na rzecz współpracy polsko-czeskiej, m.in. przygotował realizowany w 1996 roku projekt otwarcia przejść granicznych na szlakach turystycznych, odpowiadał za starania na rzecz otwarcia Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej we Wrocławiu, do czego doszło w 2001, był członkiem Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej (1998-2002), w latach 1999-2001 współorganizował Festiwal Kultury Czeskiej we Wrocławiu. W 2002 należał do założycieli stowarzyszenia Odra–Niemen. Od 1978 roku był przewodnikiem PTTK po Sudetach i Dolnym Śląsku. Był oznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 8 czerwca 2023 roku w wieku 64 lat. Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu [pole 42, grób nr 550B, rząd 16].

Lucjan Sobczyk – urodzony 4 sierpnia 1927 roku w Natalie (obecnie Białoruś) chemik i fizykochemik, absolwent Politechniki Wrocławskiej, przez większość kariery naukowej związany z Uniwersytetem Wrocławskim jako profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki, dziekan i prorektor. Był twórcą wrocławskiej szkoły badania wiązań wodorowych i współtwórcą wrocławskiej szkoły chemii fizycznej, a także międzynarodowym autorytetem w dziedzinie oddziaływań międzycząsteczkowych oraz fizyki dialektryków. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium wrocławskiego oddziału PAN (1996–2010), przewodniczącym Rady Naukowej i profesorem honorowym Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN. Należał m.in. do Międzynarodowej Rady Doradczej w Badaniach nad Wiązaniem Wodorowym; Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego; Europejskiego Stowarzyszenia Krystalograficznego; Międzynarodowego Zrzeszenia Chemii Czystej i Stosowanej oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zmarł 14 czerwca 2023 roku w wieku 95 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida we Wrocławiu.

Andrzej Dorobisz – lekarz angiolog, chirurg naczyniowy, profesor nauk medycznych związany przez wiele lat z Katedrą i Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W latach 2009–2014 pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Był członkiem założycielem i prezesem (2006–2008) Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz członkiem założycielem i wieloletnim prezesem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Zmarł 17 czerwca 2023 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ulicy Smętnej na wrocławskim Sępolnie.

Alfred Konieczny – urodzony 3 stycznia 1934 roku w Maciowakrzu na Śląsku Opolskim historyk ustroju państwa i prawa, profesor zwyczajny związany od czasu studiów z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Historii Państwa i Prawa (1993–2004) oraz współtwórcą i kierownikiem Zakładu Historii Administracji (1985–2004). Był członkiem wielu organizacji społecznych i naukowych w kraju i za granicą, m.in. Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Okręgowej Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu i Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Śląskiego w Opolu, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członkiem honorowym francuskiego Stowarzyszenia Więźniów „Noc i mgła”, konsultantem naukowym w Państwowym Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Jego zainteresowania naukowe skupiały się m.in. wokół historii ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy, dziejach okupacji hitlerowskiej w Europie, systemie obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem KL Gross-Rosen. Wspólnie z Karolem Joncą publikował prace na temat walk o Festung Breslau, prowadził także pionierskie badania dziejów polskiej grupy konspiracyjnej Olimp działającej w Breslau w czasie II wojny światowej. Zmarł 23 czerwca 2023 roku w wieku 89 lat.  

LIPIEC

Anna Skowrońska – urodzona 26 lipca 1927 roku w Sandomierzu dr nauk humanistycznych, historyk na Uniwersytecie Wrocławskim, uczennica prof. Karola Maleczyńskiego, specjalistka w zakresie nauk pomocniczych historii oraz edytorstwie śląskich źródeł średniowiecznych. Była m.in. współautorką (obok Karola Maleczyńskiego) II tomu (obejmującego lata 1205–1221) „Kodeksu Dyplomatycznego Śląska”. Zmarła 2 lipca 2023 roku w Lulinie krótko przed 96. urodzinami. Została pochowana na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Tomasz Głowacki – urodzony 15 lipca 1966 roku w Opolu architekt, krytyk architektury, doktor inżynier, nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, założyciel autorskiej pracowni architektonicznej PAG i członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Znany z realizacji np. domów jednorodzinnych w różnych częściach Wrocławia, zespołu zabudowy wielorodzinnej „Atmosfera” na osiedlu Nowe Żerniki, a także obiektów użyteczności publicznej we Wrocławiu m.in. Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności (nowy budynek Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Romualda Traugutta 21) i Centrum handlowe Swoja Olimpia. Jego szkice architektoniczne, jako jedynego Polaka, zostały opublikowane w albumie „The Hand of the Architect. Three hundred and seventy-eight signed drawings by some of the greatest contemporary architects” obok szkiców Tadao Andō, Normana Fostera czy Zahy Hadid. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych. Zmarł 6 lipca 2023 roku, krótko przed 57. urodzinami. Został pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu [pole 124, grób nr 461, rząd 4. od pola 123].

SIERPIEŃ

Mirosław Okińczyc – urodzony 16 kwietnia 1950 roku wrocławski samorządowiec, radny Rady Miejskiej Wrocławia II kadencji (1994–1998), przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody i prezesem powstałego w 1998 roku Stowarzyszenia „Wrocławianie”. Zainicjował Wrocławskie Pikniki Jazzowe, których organizatorem było stowarzyszenie Odd Fellows. Zmarł 7 sierpnia 2023 roku. Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu [pole 29, grób nr 381, rząd 10].

Augustyn Wasik – urodzony w 1926 roku lekarz psychiatra, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich (wcześniej Akademii Medycznej) we Wrocławiu, jak również wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego) we Wrocławiu. Należał do pierwszego rocznika studentów Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Wrocławskim (1945–1951). Był doświadczonym klinicystą o olbrzymiej wiedzy i bogatym dorobku naukowo-dydaktycznym. W latach 1966–1982 pełnił funkcję przewodniczącego wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a w latach 1983–1986 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Angażował się także w rozwój czasopisma „Psychiatria Polska”. Zmarł 16 sierpnia 2023 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym pw. Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu.

Felicja Jagodzińska-Langer – urodzona 19 maja 1928 roku aktorka, śpiewaczka i nauczycielka akademicka, solistka Operetki Wrocławskiej w latach 1967–1991, przez wiele lat związana z Wydziałem Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Oprócz wielu ról operetkowych miała też na koncie role w serialach: „Pierwszej miłości” i „Świecie według Kiepskich”. Zmarła 17 sierpnia 2023 roku w wieku 95 lat. Została pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. 

Cezary Kussyk – urodzony 29 kwietnia 1936 roku w Zagrodach Łukowieckich aktor teatralny i filmowy, absolwent słynnej łódzkiej szkoły filmowej, przez wiele lat związany z Teatrem Polskim we Wrocławiu, z którym współpracował w latach 1969–2006, występując w ponad 60 rolach. Po raz ostatni wystąpił w 2014 roku, grając gościnnie rolę Kardynała w musicalu „Nine” w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Grał także w filmach i serialach, kilkanaście zagrał także w spektaklach Teatru Telewizji. Zmarł 28 sierpnia 2023 roku w wieku 87 lat. Został pochowany na cmentarzu katolickim w Sopocie.

WRZESIEŃ

Andrzej Wilk – urodzony 30 stycznia 1943  roku aktor teatralny i filmowy związany z takimi instytucjami jak np. Teatr Dramatyczny we Wrocławiu (1965–1969), Teatr Polski we Wrocławiu (1969–1982, 1990–2017), Teatr Współczesny we Wrocławiu (1982–1984) oraz Teatr Polski w Poznaniu (1984–1990). Był wielokrotnie nagradzany m.in. za najlepszy epizod teatralny w 2002 roku za rolę Reba Isze w przedstawieniu „Matka Joanna od Aniołów” w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Grał także w Teatrze Telewizji oraz w filmach, gdzie występował w epizodach i rolach drugoplanowych w głośnych produkcjach, m.in. „Wielki Szu” (1982). Zmarł 2 września 2023 roku w wieku 80 lat. Został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

PAŹDZIERNIK

Józef Piekutowski – podpułkownik inżynier, były dowódca i wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Studium Wojskowego Akademii Rolniczej. Zmarł 1 października 2023 roku w wieku 84 lat. Został pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.  

Maciej Krzysztyniak – wybitny śpiewak solista-baryton Opery Wrocławskiej związany z tą instytucją przez prawie 40 lat, wieloletni członek wrocławskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich. W repertuarze miał około 30 głównych partii operowych, był kreatorem wielu znakomitych ról, dał się zapamiętać m.in. jako legendarny Tewje w „Skrzypku na dachu”. Wielokrotnie występował za granicą, nagrywał z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie i Poznaniu, brał  udział w koncertach muzyki symfonicznej i oratoryjnej, a także uczestniczył w krajowych i międzynarodowych festiwalach. Zmarł 9 października 2023 roku w wieku 64 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym Ducha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu.

Zofia Urbanyi-Krasnodębska primo voto Świrska – urodzona 18 marca 1934 roku wybitna dyrygentka i animatorka życia artystycznego zasłużona dla polskiej kultury i edukacji muzycznej, profesor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie pracowała w latach 1978–2017, kierując Katedrą Dyrygentury na Wydziale Wychowania Muzycznego (1991–1993), Katedrą Prowadzenia Zespołów Wokalnych i Instrumentalnych (1996–1999) oraz Katedrą Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów (1999–2005). Związana była także z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie 1957–1972 oraz z Państwową Operą we Wrocławiu (1972–1980). Była inicjatorką powstania uczelnianych chórów „Feichtinum” i Chóru im. Stanisława Krukowskiego, akademickiego międzyuczelnianego chóru „Szumiący Jesion”, a także Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W stronę polifonii”. Była pierwszą w Polsce kobietą-dyrygentem symfoniczno-operowym oraz chórmistrzem. Zmarła 10 października 2023 roku w wieku 89 lat. Została pochowana na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida we Wrocławiu.  

Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik – botanik, dendrolog, jeden z czołowych badaczy dendroflory Wrocławia, ekspert w zakresie sztuki kształtowania zieleni i krajobrazu, z zamiłowania ornitolog. Absolwent Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu (1951) i studiów biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim (1955), związany do końca życia z tą uczelnią. Uczestniczył w odbudowie Ogrodu Botanicznego po zniszczeniach wojennych i był współautorem zagospodarowania nowej części ogrodu (działu gruntowych roślin ozdobnych). Zajmował się m.in. Arboretum w Wojsławicach oraz historycznymi założeniami zieleni na terenie Dolnego Śląska, m.in. Parkiem Szczytnickim we Wrocławiu oraz parkami w Lądku Zdroju, Szczawnie Zdroju i Polanicy. W latach 1959–1976 pełnił funkcję kierownika działu dendrologii w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1976 pracował w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zmarł 13 października 2023 roku. Został pochowany na cmentarzu Łąkoszyn w Kutnie.


opracowanie: Kamilla Jasińska