WYSZUKIWARKI GROBÓW

Wrocław nie dysponuje jedną zbiorczą bazą danych zmarłych oraz wyszukiwarką grobów zlokalizowanych na wszystkich wrocławskich nekropoliach. Do dyspozycji jest kilka różnych wyszukiwarek. Jeśli wiesz o istnieniu jakiejś, która nie została uwzględniona w poniższym zestawieniu – skontaktuj się z nami.

WYSZUKIWARKA GROBÓW NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH

Wyszukiwarka Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu umożliwia odnalezienie grobów zlokalizowanych na sześciu wrocławskich cmentarzach komunalnych. Baza danych jest na bieżąco aktualizowana.

oddział Osobowiceul. Osobowicka 59, Wrocław
oddział Grabiszynul. Grabiszyńska 333, Wrocław
oddział Psie Poleul. Kiełczowska 90, Wrocław
oddział Leśnicaul. Trzmielowicka 2, Wrocław
oddział Jerzmanowoul. Jerzmanowska 53, Wrocław
oddział Pawłowiceul. Złocieniowa 29, Wrocław

WYSZUKIWARKA WYBRANYCH CMENTARZY PARAFIALNYCH

Wyszukiwarka opracowana przez Śląskie Towarzystwo Genealogiczne umożliwia odnalezienie grobów zlokalizowanych na 18 wrocławskich cmentarzach parafialnych. Spis został przeprowadzony w latach 2015–2017 i od tego czasu nie był aktualizowany:

Rędzinul. Wędkarzy, Wrocław
Polanowiceul. Kamieńskiego 230, Wrocław
Grabiszyn IIIul. Grabiszyńska, Wrocław
Maśliceul. Rędzińska, Wrocław
Widawa Iul. Zduńska, Wrocław
Widawa IIul. Markowskiego, Wrocław
Pracze Odrzańskieul. Brodzka, Wrocław
Gajul. Działkowa, Wrocław
Ołtaszyn Iul. Gałczyńskiego, Wrocław
Ołtaszyn IIul. Pszczelarska 10, Wrocław
Pilczyceul. Gosławicka, Wrocław
Marszowiceul. Krzelowska, Wrocław
Leśnicaul. Wolska, Wrocław
Jerzmanowo (przykościelny)ul. Jerzmanowska 87, Wrocław
Klecinaul. Krzycka 45, Wrocław
Swojczyceul. Chałupnicza, Wrocław
Żernikiul. Żernicka 249, Wrocław
Muchobór Wielkiul. Stanisławowska 87, Wrocław

WYSZUKIWARKA CMENTARZA ŚW. RODZINY NA SĘPOLNIE

Parafialny cmentarz św. Rodziny na Sępolnie dysponuje własnym serwisem internetowym, w którym można odnaleźć dane na temat wszystkich grobów zlokalizowanych na tej nekropolii.


WYSZUKIWARKA GROBÓW WROCŁAWIAN

W pierwszej połowie 2023 roku w ramach projektu realizowanego przez Centrum Historii Zajezdnia z tzw. środków norweskich (szczegóły poniżej) powstała struktura bazy danych oraz silnik WYSZUKIWARKI GROBÓW ZNANYCH I ZASŁUŻONYCH WROCŁAWIAN. W ramach projektu, który miał upamiętniać ofiary dwóch totalitaryzmów – niemieckiego (hitlerowskiego) i radzieckiego (stalinowskiego) w okresie II wojny światowej – do bazy danych wprowadzono informacje na temat 700 osób, przede wszystkim związanych z Wrocławiem byłych robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych oraz zesłańców Sybiru. Podano informacje na temat każdej z tych osób oraz lokalizację grobu.

Kolejnym etapem rozwoju wyszukiwarki – zaplanowanym do zrealizowania w 2024 roku – jest wprowadzenie do bazy danych informacji m.in. o zmarłych honorowych obywatelach Wrocławia i osobach nagrodzonych przez władze Wrocławia różnymi nagrodami i uhonorowanych rozmaitymi odznaczeniami. W planach jest także wprowadzenie do bazy danych informacji o osobach zasłużonych dla różnych dziedzin życia: społecznego, akademickiego, kulturalnego, przemysłowego itd. Nie da się tego jednak uczynić bez współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami, dlatego do współpracy przy tworzeniu WYSZUKIWARKI GROBÓW ZNANYCH I ZASŁUŻONYCH WROCŁAWIAN są zaproszeni wszyscy, którym bliska jest ta tematyka.

Wyszukiwarka powstała w ramach projektu „Wrocław i Falstad nie zapomną! Polskie i norweskie spojrzenie na totalitaryzmy. Działania edukacyjne, badawcze, wystawiennicze, wydawnicze i popularyzatorskie o różnych doświadczeniach Wrocławia i Falstad totalitaryzmu hitlerowskiego i stalinowskiego w okresie II wojny światowej”, korzystającego z dofinansowania o wartości 1 549 303,02 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. Celem projektu jest realizacja kompleksowego programu popularyzującego przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi polskiego i norweskiego doświadczenia hitlerowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu we Wrocławiu i w Falstad.